Archief voor 24 februari 2011

Leuvens Fochplein wordt Pieter De Somerplein

Het Leuvense Maarschalk Fochplein wordt hoogstwaarschijnlijk omgedoopt tot Pieter De Somerplein, naar de eerste rector van de Vlaamse KULeuven. De nieuwe naam komt er op voorstel van staatssecretaris en Leuvens gemeenteraadslid Carl Devlies. De verwachting is dat de naamswijziging op een van de eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad zal worden goedgekeurd. Het is al langer bekend dat de Leuvense burgemeester Tobback de herinrichting van het Fochplein in het stadscentrum wil aangrijpen om het plein ook een nieuwe naam te geven.

De Somer werd in 1968 de eerste lekenrector van de universiteit. In 1966 was hij al aangesteld als pro-rector van deNederlandstalige afdeling van de toen nog tweetalige universiteit. Hij won de rectorverkiezingen van 1971, 1976 en 1981 en bleef rector tot aan zijn dood in 1985. Voor hij rector werd, had hij al een carrière achter de rug als prof aan de medische faculteit en als ondernemer. Hij richtte het Rega-instituut op, waarin onder meer een poliovaccin werd ontwikkeld. Het instituut werd later door hem aan de universiteit geschonken.

De opstart van de Nederlandstalige KULeuven was in 1968 alles behalve een vanzelfsprekendheid. De Somer zelf zou hierover later verklaren: ‘Van de Vlamingen werd beweerd dat ze niet rijp waren voor wetenschappelijk onderzoek en dat hun universiteit het niet verder zou brengen dan een regionale instelling voor hoger onderwijs. Deze sombere vooruitzichten werden door de feiten radicaal tegengesproken.’

Pieter De Somer was een man met een hart voor zijn universiteit. Maar het was ook een man met verstand, als wetenschapper, maar ook als ondernemer en bestuurder. Hij was een vurig pleitbezorger van een goede samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. De visie en het beleid van Pieter De Somer zorgden voor een universitaire dynamiek waar de hele Leuvense regio mee van profiteerde. De universitaire expansie transformeerde Leuven van een economisch wat ingedommelde stad en streek in een dynamische hoogtechnologische regio.

Na een aula en een academiejaar krijgt Pieter De Somer in Leuven nu waarschijnlijk ook een plein naar zijn naam.

Bookmark and Share

Boombal Leuven

Op woensdag 2 maart en 6 april kan je opnieuw terecht in Ons Huis (Goudsbloemstraat 28) voor oerdegelijke, warme Boombals. De prijs blijft onveranderd: je betaalt slechts 8 euro voor een ganse avond dansplezier. Beter nog: met een Cultuurkaart K.U.Leuven betaal je amper 5 euro!

Bookmark and Share

Politie Leuven wil je mening kennen

8.625 Leuvenaars kregen in januari een vragenlijst van de politie in de brievenbus. Op die manier wil men te weten komen hoe je denkt over (on-)veiligheid, verkeer, overlast, criminaliteit en sociale cohesie. Je kan ook je mening geven over de politiewerking: ben je al dan niet tevreden over het optreden van de politie? Later op het jaar krijgen de studenten de kans om via internet hun mening te geven.

De resultaten van de bevraging dienen voor het opstellen van het nieuwe zonale veiligheidsplan. In dit meerjarenplan worden prioriteiten vastgelegd. Het zijn de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen waaraan de politie extra aandacht zal besteden. Maar het resultaat van de bevraging moet ook toelaten een politie ‘op maat’ te leveren. Een Leuvenaar uit het centrum van de stad heeft wellicht andere problemen en verwachtingen dan een inwoner uit Wijgmaal.

Het invullen van de volledige vragenlijst neemt ongeveer een half uurtje in beslag. Je kan de vragenlijst invullen en opsturen tot 10 maart.

Meer info op website van Politie Leuven.

Bookmark and Share

In the picture: Lente in de Kruidtuin

eerste Lente Kruidtuin Leuven 01

Foto door Erik Olaerts.

Bookmark and Share

Leuvense Paasfeesten zoeken gastgezinnen

Van 22 tot 25 april worden in Leuven voor de 37ste keer de Paasfeesten georganiseerd. Hoogdagen voor liefhebbers van volksdanskunst en volksmuziek. De organisatoren van de Leuvense Paasfeesten zijn ook dit jaar op zoek naar gastgezinnen om de meer dan honderd muzikanten en dansers op te vangen.

De gastgezinnen wordt gevraagd hun gasten vijf overnachtingen met ontbijt aan te bieden. Er is opvang nodig voor muzikanten en dansers van 16 tot 99 jaar. Gastgezinnen kunnen laten weten welke gasten ze het liefst opvangen. De organisatie zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Als gastgezin krijg je gratis tickets voor alle activiteiten en wordt uit dank een gratis maaltijd geserveerd op paaszaterdag.

Heb je interesse? Contacteer dan Katty Giddelo op katty_giddelo@belgacom.net of Lies Stessel via 0478-924.963 of liesstessel@hotmail.com. Meer info op www.paasfeestenleuven.be.

Bookmark and Share