Archief voor 27 februari 2011

Nieuw persbericht Stad Leuven i.v.m. zebrapaden in zone 30

Sinds 30 januari is de volledige Leuvense binnenstad een zone 30 geworden. Zo wilt de stad meer harmonie creëren tussen de verschillende weggebruikers.

Dit betekent dat in straten die in het kader van de zone 30 zijn of worden aangelegd als woonerf, zebrapaden niet gewenst zijn.

Daar waar de infrastructuur nog niet is aangepast in functie van een zone 30 worden de zebrapaden niet verwijderd. Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben.

Rond schoolomgevingen waar sowieso een zone 30 geldt in zowel de binnenstad (binnen de ring) als in de deelgemeenten blijven de zebrapaden behouden omwille van de veiligheid en hun educatieve waarde.
Toch zou de stad aan de scholen willen vragen om de leerlingen de juiste betekenis van de zone 30 aan te leren.

Opgelet, als in een zone 30 een zebrapad aanwezig is, moet je dit verplicht gebruiken. Is er geen zebrapad in de zone 30, dan mag je oversteken waar je wil, maar je moet steeds goed uitkijken voor aankomend verkeer.

Persoonlijk vind ik het afschaffen van zebrapaden in zone 30 geen goeie beslissing en als ik deze commentaren lees, ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Bookmark and Share

iCare Leuven

iCare wordt georganiseerd door Universiteit Plus in samenwerking met Serve The City. De bedoeling van dit evenement is tijdens de week van de vrijwilliger zoveel mogelijk studenten te motiveren om zich in te zetten voor mensen dichtbij en veraf!

Dit kan op verschillende manieren: je kan als vrijwilliger terecht bij tal van Leuvense organisaties zoals Rusthuis Remy, Poverello, Oikonde, Fabota,… voor taken en klussen allerhande.

Daarnaast kan je ook geld verdienen voor de wederopbouw van een school in Haïti die zwaar getroffen werd door de aardbeving in januari 2010. Het College Coeur Immaculé de Marie (CIM) is een zusterschool van het Leuvense Paridaensinstituut in Port-au-Prince, Haïti. Je kan klussen aan de K.U.Leuven: op een faculteit een archief opruimen, contracten klasseren bij de verantwoordelijke van een residentie, een kelder opruimen bij de technische diensten… Het is maar een greep uit de mogelijkheden. Per prestatie wordt er geld gestort voor de wederopbouw van deze school.

Rector Mark Waer geeft het goede voorbeeld voor iCare:

iCare? iClean! from up leuven on Vimeo.

Meer informatie over iCare.

Bookmark and Share