Nieuw persbericht Stad Leuven i.v.m. zebrapaden in zone 30

Sinds 30 januari is de volledige Leuvense binnenstad een zone 30 geworden. Zo wilt de stad meer harmonie creëren tussen de verschillende weggebruikers.

Dit betekent dat in straten die in het kader van de zone 30 zijn of worden aangelegd als woonerf, zebrapaden niet gewenst zijn.

Daar waar de infrastructuur nog niet is aangepast in functie van een zone 30 worden de zebrapaden niet verwijderd. Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben.

Rond schoolomgevingen waar sowieso een zone 30 geldt in zowel de binnenstad (binnen de ring) als in de deelgemeenten blijven de zebrapaden behouden omwille van de veiligheid en hun educatieve waarde.
Toch zou de stad aan de scholen willen vragen om de leerlingen de juiste betekenis van de zone 30 aan te leren.

Opgelet, als in een zone 30 een zebrapad aanwezig is, moet je dit verplicht gebruiken. Is er geen zebrapad in de zone 30, dan mag je oversteken waar je wil, maar je moet steeds goed uitkijken voor aankomend verkeer.

Persoonlijk vind ik het afschaffen van zebrapaden in zone 30 geen goeie beslissing en als ik deze commentaren lees, ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Bookmark and Share

Er zijn 3 reacties op “Nieuw persbericht Stad Leuven i.v.m. zebrapaden in zone 30”

Frederik
(on maart 2nd, 2011 at 16:18)

Carolien,

Het is de wetgever die voorzien heeft dat in een zone 30 geen zebrapaden van toepassing zijn …

 
Carolien
(on maart 2nd, 2011 at 20:33)

Frederik: Het is wel toegestaan zebrapaden aan te brengen in zone 30. Lees het uitstekende artikel van Edflex hierover: http://leveninleuven.be/2011/01/31/voetgangers-en-zone-30/ . Voor blinden en slechtzienden is het verdwijnen van zebrapaden trouwens ook een probleem: blindegeleidehonden worden getraind om zebrapaden te herkennen en hun baasjes langs het zebrapad te helpen oversteken:

 
verhavert bart
(on maart 3rd, 2011 at 19:43)

goed gezien c.