Archief voor 4 maart 2011

In the picture: Brouwerij De Hoorn

DSC_0164.jpg

DSC_0140.jpg

DSC_0160.jpg

Foto’s door Bart Plessers.

Bookmark and Share

Lezing Martine Mingelinckx in Standaard Boekhandel

Zaterdag 12 maart 2011 vanaf 15u geeft Martine Mingelinckx bij Standaard Boekhandel Leuven Diestsestraat een lezing over haar nieuwste boek ‘Nieuwe levens, nieuw geluk’.

Een relatiebreuk zet je eigen leven en dat van je gezin op zijn kop. Geestelijk, materieel en financieel laat elke scheiding haar sporen na, en praktisch moeten er heel wat dingen geregeld worden. Het boek ‘Nieuwe levens, nieuw geluk’ van Martine Mingelinck helpt je om je leven weer in balans te brengen.

Grijp je kans op nieuw geluk met beide handen aan en stap zonder ballast in een nieuwe relatie. Alle stappen naar het vinden…, opbouwen en in stand houden van nieuw samengesteld geluk komen uitvoerig aan bod in ‘Nieuwe levens, nieuw geluk’.

Samengestelde gezinnen hebben specifieke problemen, die een eigen aanpak vergen. Maar het leven in een nieuw samengesteld gezin hoeft daarom niet moeizaam te verlopen. Met vele voorbeelden van mensen die uit elkaar gingen en weer het geluk vonden in een nieuw gezin. Dit boek is een van de weinige op de markt waarin de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen uitvoerig wordt besproken.

Tijdens haar lezing vertrekt Martine vanaf het moment dat mensen besloten hebben te scheiden en heeft ze het vervolgens over de emotionele en praktische gevolgen van de scheiding, ook wat deze scheiding met kinderen doet. Vervolgens bespreekt ze de moeilijkheden die mensen tegenkomen wanneer ze een nieuw samengesteld gezin vormen.

Na de lezing krijgen de aanwezigen de kans vragen te stellen aan Martine, alsook hun boek(en) die ze aankopen te laten signeren.

Meer info over de activiteiten van Martine.

Bookmark and Share

Internationaal jeugdtheater festival (YOS)

Van 7 tot 11 maart organiseert JONNA vzw een internationaal jeugdtheaterfestival “Youth on Stage”. Groepen uit Marokko, Tsjechië, Hongarije, Italië, Lithouwen en Zimbabwe zijn een week bij JONNA te gast. Elke avond speelt
een buitenlandse groep en een JONNAgroep een voorstelling voor een Vlaams publiek. Overdag worden er activiteiten en workshops voorzien voor de buitenlandse gasten.

Meer info over het programma vind je op www.jonnatoneelschool.be.

Bookmark and Share

Leivese Oeëtdrikkinge

OË ES UP NEN BEK DE GAAZ GELEUPE

‘t Was nog in den toëd dat er in de Diessestroot, kèt on de stose, nen dansing was, de “Corso”. Moo nog vei moënen toëd, de jungen toëd van men avers, was er nog nen anderen danszool, doo rechtouver. De was ‘t Windmeileke.
Terig noo moënen toëd en de Corso. De grueten uep van de junkoëd trok doo ‘s zoterdoos- en sondoos ‘s oves eine. Ik deig dat uek; some mei menne kamerood Zjef. Niet allieën vei e danske te plaseire, moo veijal vei e lief te vinge.
As ge dan ewa sjâns od en eu goesting zoogt, dan was ‘t de momènt vei er den ieëste boë te zoën as ‘t ne slow was, of nen tango en de lichten ewa gedempt widde.
Ge kost et maske woodat eu keis upgevalle was dan geu ket teigen eu zjelei trekke. Doë ieënegte meniete dat den dans diede widde dan gebroikt vei de gebroeëkeloëke vroge van “oes iete goë?” en “van woo zoëde?”
As euven danspartner doo antwoud up gaf, kost al probeire van de vollegende slow vast te lê of af te spreike vei den ieësten tango da ze spelde.
Likte dat uek nog, dan was ‘t de moment vei eir e drankske on te biede en boë eir gon te zitte.
Noo vier danskes en nog twieë konsomoses kwamp dan de momân suprêm da g’eir vroeg of da g’eir mocht naroës deun, of da ge mocht mei gon tot on eir dei.
Odde sjâns, dan begost al up veirand te zwieëte.
Moo zaa ze da ze gieëne mei vandeun aa, dan kreide ne kaven doesj en koste mei angende poeikes afdroeëpe.
‘k Ging dan terig boë menne kamerood Zjef zitte en doëne zaa dan mei een trêterstem : “ge zoë gelak up nen bek de gaaz geluepe !”.
Oë aa uek kinne zê : “euve vêrref ieë ni gepakt” moo ‘t rezeltoot es ‘t zelfste : ontgoucheling up gruete school.

Bookmark and Share

Inzamelactie kinderboeken voor buurthuis Lampeke

Fabota, de kinderwerking van buurthuis ’t Lampeke vangt dagelijks een 80-tal kinderen naschools op en heeft 2 taal- en leesbevorderingprojecten voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen van allochtone en autochtone afkomst opgestart:

  • De Rugzak: elke vakantie vertrekken een groot aantal kinderen voor een aantal weken naar het buitenland. Fabota wil hen een leeskoffer meegeven.
  • De Leesmaatjes lezen tijdens de vakantie niet enkel voor aan de thuisblijvers maar lezen ook samen met de kinderen of stimuleren hen om zelf te lezen.

De ervaring leert dat deze kinderen na de vakantie geen leesachterstand hebben opgelopen en erg enthousiast zijn over het leesbevorderingproject.

Voor beide projecten zijn boeken nodig. Veel boeken.

Daarom deze oproep:

Heeft u thuis nog één of meerdere kinderboeken (leeftijd 2.5-12 jaar) in goede staat? Breng ze dan naar Boekcargo.  Liever 1 boek in goede staat dan 5 in een slechte. Elke genre is welkom: van een naslagwerk (niet verouderd) tot een goed leesboek.

3 april, de laatste dag van de jeugdboekenweek willen we graag een mooi pakket kinderboeken overhandigen aan Fabota.

Indien u zin heeft om Leesmaatje te worden, neem dan contact op met Lies Vanuffel van Fabota: 016/228978. Leesmaatjes kunnen zich 1 of meerdere keren vrijmaken tijdens de grote vakantie.

bron: Boekcargo nieuwsbrief

Boekcargo op facebook

Bookmark and Share