Protest tegen sloop villa

De bewoners van de Leuvense Vesten, de Matadiwijk en de ouders en ouderraad van de school SKLO voeren actie tegen de sloop van een villa, gelegen op de hoek van de Erasme Ruelensvest met de Leo Dartelaan. Deze villa is gebouwd op het einde van de 19de eeuw volgens de neogotische bouwkunst met invloeden van de Engelse landelijke architectuur. De villa is opgekocht door een bouwfirma, studentenhuisvesting GLOBISS, die het gebouw wil slopen en er een appartementsgebouw neerzetten. De omwonenden hebben een petitie opgesteld en bezwaarschriften ingediend bij de stad Leuven.

De stad Leuven heeft al 2 keer de plannen van de bouwfirma geweigerd maar nu is de bouwfirma in beroep gegaan bij de Provincie Vlaams-Brabant. Het is goed mogelijk dat de provincie de plannen wel goedkeurt en dan is de sloop vrijwel onvermijdelijk omdat volgens de huidige wetgeving de bouwvergunningen en sloopvergunningen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Als de provincie de bouwvergunning en sloopvergunning toch goedkeurt, dan kan men nog een spoedprocedure aanspannen tegen de bouwvergunning maar de sloopvergunning blijft geldig. In zo’n situatie voeren de meeste bouwfirma’s zo snel mogelijk de sloop uit.

Ondertussen heeft de schepen van Ruimtelijke Ordening van Leuven op 7 maart een brief geschreven naar Geert Bourgeois, vlaams minister van o.a. bestuurszaken en binnenlands bestuur, om het pand te klasseren waardoor de sloop minstens met een jaar uitgesteld wordt. Het verwerken van een dergelijke aanvraag duurt echter 1 a 2 maanden, terwijl de Provincie Vlaams-Brabant al een beslissing gaat nemen midden april. Een eventuele klassering van de villa zou dus te laat komen. De stad Leuven heeft al aangedrongen bij de vlaamse administratie voor een snelle behandeling van dit dossier.

Een samenvatting van de klachten van de buurtbewoners (meer uitleg op de facebook groep tegen de afbraak van de villa):

  • De wijk heeft een zeker karakter en het hoekhuis is duidelijk niet de enige historische villa in de wijk. Het appartementsgebouw zou volledig misstaan in deze wijk. Heemkundigen en Leuvense historici spreken van een karaktermoord.
  • Het appartementsgebouw zou een stuk hoger worden dan de omliggende gebouwen waardoor de buren mogelijk minder licht en privacy zullen hebben.
  • De uitgang van de ondergrondse parking komt recht tegenover de schoolpoort. Op die plaats is het nu al elke dag verkeersellende door de drukte van het verkeer.
  • De flats zijn niet bedoeld als gezinswoningen terwijl de wijk vrij veel jonge gezinnen bevat.

Een foto van de villa:
IMG_4146

Meer informatie:

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.