Eerste inspraakforum over ouders en scholen

Op zondag 27 maart 2011 organiseert de Leuvense integratiedienst een eerste inspraakforum. Het inspraakforum is een alternatief voor de adviesraad integratie die vorig jaar werd afgeschaft. Tijdens dit eerste forum wil de stad met allochtone ouders spreken over hoe de band tussen scholen en ouders kan worden versterkt.

De integratiedienst van de stad Leuven gaat een drietal keer per jaar aan tafel zitten met experts, het middenveld, allochtonen en geïnteresseerde Leuvenaars om te discussiëren over wat er leeft in hun stad. De dienst wil samen met hen een aantal goede ideeën en tips verzamelen om een sluitend en goed functionerend integratiebeleid van de stad te realiseren.

Ouders en scholen
Tijdens het eerste inspraakforum staat de band tussen ouders en scholen centraal: over welke problemen willen allochtone ouders met scholen praten? Hoe kunnen scholen allochtone kinderen helpen? Later dit jaar komen de thema’s ‘Jongeren en Opvoeding’ en ‘Senioren en zorg’ aan bod.

Programma

 • 10.00 uur: onthaal met koffie en informele kennismaking
 • 10.30 uur: ervaringen en verhalen van ouders en scholen
  • Het opa/oma ondersteuningsproject – Interculturele Denkgroep
  • Ouderbetrokkenheid op school – Kleuter- en lagere school De Ark
  • Ouders in de Arabische school – Al Ihsaan
  • De oudergroep en de samenwerking met de buurtscholen – Buurtwerk ‘t Lampeke
 • 12.00 uur: Indonesiche lunch
 • 13.00 uur: groepsgesprekken over ouders op school
 • 15.00 uur: samenvatting en conclusies uit de groep
 • 15.30 – 16.00 uur: afsluitend drankje en nababbelen

Praktisch
Het inspraakforum vindt plaats op zondag 27 maart 2011 van 10.00 tot 16.00 uur in de polyvalente ruimte van de integratiedienst, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.