In het spoor van Rubens – Pieter-Jozef Verhaghen

Exact 200 jaar geleden stierf Pieter-Jozef Verhaghen (°Aarschot, 1728 / + Leuven, 1811). Een uitgelezen moment om deze 18de-eeuwse schilder terug in de kijker te plaatsen. Verhaghen schilderde zijn leven lang in de stijl van Pieter Paul Rubens. Hij werd eerste hofschilder van keizerin Maria-Thérésia en genoot, als een van de weinige Vlaamse schilders in zijn tijd, internationaal prestige. Ook in Brabant kende hij een grote bijval en voerde hij vele opdrachten uit voor burgerlijke en kerkelijke overheden. Hij liet een heel uitgebreid oeuvre na en is vertegenwoordigd in de meeste grote museumcollecties van Europa.

Het tentoonstellingsproject van M en het Museum Abdij van Park belicht de verschillende aspecten van Verhaghens leven en werk. M focust op Verhaghen als kunstenaar en illustreert de evolutie van zijn oeuvre. Abdij van Park brengt het verhaal van Verhaghen en zijn belangrijkste opdrachtgevers: de norbertijnen. De abdij bezit, samen met M Leuven, één van de belangrijkste collecties van de schilder en toont deze in haar originele locatie.

De tentoonstelling loopt van 7 april tot 25 september.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.