Archief voor 3 april 2011

Bijt in je vrije tijd! Zet je tanden in het Nederlands

Waar kunnen anderstaligen hun Nederlands beter oefenen dan in hun vrije tijd? Daarom organiseren het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de Integratiedienst van de stad Leuven op 7 april 2011 in Alma 2 de eerste editie van Bijt in je vrije tijd in Leuven.

In Leuven volgen meer dan 3000 cursisten ‘Nederlands voor anderstaligen’. Tijdens Bijt in je vrije tijd kunnen deze cursisten gratis proeven van het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. Plaatselijke verenigingen en organisaties openen hun deuren, wat resulteert in 45 workshops. Sportief, creatief of cultureel, er is voor ieder wat wils!

De initiatiefnemers hoopten zo’n 500 geïnteresseerden te bereiken. Ondertussen is de kaap van 1000 inschrijvingen overschreden. ‘Bijt in je vrije tijd’ is een schot in de roos. Het toont aan dat anderstaligen initiatieven om op een niet-schoolse manier Nederlands te oefenen wel smaken,” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. De enthousiaste medewerking van en promotie door de scholen en leerkrachten, hebben mede gezorgd voor het groot aantal deelnemers.

Schepen van integratie, Mohamed Ridouani: “Taalverwerving en de basisregels van onze samenleving leren kennen is de eerste essentiële stap van integratie. Dit leren nieuwkomers al tijdens het inburgeringstraject. Maar in een tweede stap is het ook belangrijk om iedereen volwaardig te laten deelnemen aan het cultureel, sportief en vrijetijdsleven. Op dat vlak heeft onze stad veel te bieden en de enorme opkomst bewijst dat het aanbod aantrekkelijk is en de wil om te participeren groot is.

Bijt in je vrije tijd wenst twee doelstellingen te realiseren. Enerzijds kunnen anderstaligen kennis maken met het uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Leuven. Anderzijds krijgen de workshopbegeleiders een vorming over toegankelijk Nederlands taalgebruik en interculturele communicatie om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te verhogen.

Het volledige aanbod van de workshops met praktische gegevens is terug te vinden in het programmaboekje .

Bookmark and Share

Dertigste verjaardag ziekenhuisschool Leuven

Op zaterdagvoormiddag 2 april 2011 vierde de ziekenhuisschool van UZ Leuven haar 30e verjaardag met een academische feestzitting. De viering had als thema ‘Geef me veerkracht’.

Het thema van de feestviering sluit aan bij het onlangs verschenen boek ‘Geef me veerkracht‘ (Davidsfonds Leuven) over onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Net als in het boek werd er tijdens de viering een balans opgemaakt van wat de ziekenhuisschool vandaag betekent tijdens de behandeling van zieke kinderen in het ziekenhuis. Er wordt ook teruggeblikt hoe een schooltje met zes leerkrachten in 1980 uitgroeide tot de huidige school met 43 leerkrachten.

Vandaag biedt de ziekenhuisschool UZ Leuven onderwijs in drie vestigingsplaatsen: Leuven, Pellenberg en Tienen. 900 kinderen en jongeren uit het kleuteronderwijs, het lager en het secundair onderwijs krijgen jaarlijks ‘les op maat’ in het ziekenhuis. Dagelijks komen er gemiddeld 120 leerlingen naar de ziekenhuisklas, waarvan 80 in campus Gasthuisberg, 15 in campus Pellenberg en 25 in het psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders Alexianen in Tienen. De ziekenhuisschool werkt meestal in overleg met de thuisschool van de leerling. Zo worden er afspraken gemaakt over de noodzakelijke vakken en leerstofonderdelen. Na ontslag uit het ziekenhuis moet de betrokken leerling immers in zijn eigen school de draad weer kunnen opnemen.

Bookmark and Share