Archief voor 4 mei 2011

Dijleterrassen laten Leuvenaars genieten van water en groen

Op zaterdag 30 april huldigen de Stad Leuven en de Vlaamse Milieumaatschappij de nieuwe Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan officieel in. De trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle creëert een aangename publieke ruimte om te genieten van het water en het groen in de stad.

In een ver verleden ontstond Leuven aan de Dijle. De Dijle bracht door haar verbinding met de Schelde welvaart naar de stad. Door de watervervuiling en regelmatige overstromingen bekoelde de liefde tussen de stad en haar inwoners en werd de rivier teruggedrongen in een eng keurslijf. Ruim de helft van de 10 km waterlopen in Leuven-centrum is vandaag overwelfd.

De problemen met wateroverlast werden aangepakt (onder andere door de aanleg van het wachtbekken in Egenhoven) en ook de waterkwaliteit verbetert jaar na jaar. Enkele jaren geleden besloten de VMM en het stadsbestuur daarom de Dijle waar mogelijk in het stadscentrum terug zichtbaar te maken om zo het contact van de Leuvenaars met de Dijle te verbeteren. Dit past in de visie van de VMM inzake een integraal waterbeleid. Een concreet voorbeeld van deze visie is de heraanleg van het park Dirk Boutslaan (Dijleterrassen).

Meer aandacht voor water in de stad
Aan het park Dirk Boutslaan was vroeger weinig contact met de Dijle omdat het stadspark volledig op hetzelfde niveau als de omliggende straten was gelegen (3 tot 4 m boven het waterniveau).

Door een trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle, ontstaat een aangename publieke ruimte waar de bezoekers bijna letterlijk met hun voeten in het water kunnen staan. Hierdoor ontstaat interactie tussen de bezoekers en de Dijle. Bij hevige neerslag kunnen de onderste twee terrassen immers door de rivier in beslag worden genomen.

Om het uitzicht op de Dijle vanaf de Dijleterrassen te verfraaien is aan de overliggende muur een project uitgevoerd om muurvegetaties te laten ontstaan. Zo werd het cement over een lengte van 100 m in de voegen tussen de stenen uitgeslepen. Deze voegen werden opnieuw ingevoegd met een speciale mortel (tras) die een veel betere groeiplaats is voor muurplanten. Op termijn ontstaat er zo een levende muur met een fraai kleurenpalet dat de belevingswaarde van de Dijleterrassen nog vergroot.

Bookmark and Share

Fijn locatieproject Animal Farm

Alec Trup is ontwaakt uit zijn winterslaap. Vanaf vrijdag 6 mei maken Alec en zijn busje Leuven onveilig! Ze houden halt op het binnenplein van de bibliotheek Tweebronnen.

Voor zij die ANIMAL FARM nog niet hebben meegemaakt, is dit de ultieme kans!

Alle dieren zijn gelijk,
maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.

In dit eigenzinnig eenmansproject maak je kennis met Alec, een man die met zijn busje uit het voormalige Oostblok naar hier kwam gereden. Op zoek naar een toekomst in het nieuwe Europa.
Onderweg vertelt hij zijn verhaal van de beesten op de boerderij. Zij willen niet langer door de boer worden afgebeuld en besluiten hem buiten te bonjouren. De varkens worden de leiders van de revolutie. Helaas is hun doel niet altijd even nobel. De utopische samenleving verandert al snel opnieuw in een dictatoriale nachtmerrie.
Over Boxer, Benjamin & Napoleon …
Over hete koffie, hard werken en harde bass …

Limburger Roel Swanenberg is met zijn ANIMAL FARM in 2005 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien staat de voorstelling op het repertoire van de Queeste en speelde de voorstelling op locaties in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.

Wil je deze theatrale adaptatie van het boek Animal Farm van George Orwell bijwonen?

Zoja, dan ben je van harte welkom op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei.

Tickets zijn te bestellen via 016 300 900 of aan de 30CC/Ticketbalie in de bibliotheek.

Bookmark and Share

Docville 2011

Nog tot 7 mei 2011 vindt in Leuven het internationale documentaire filmfestival Docville plaats. Na een strenge selectie bevat deze zevende editie meer dan 70 films, te bewonderen in het STUK, Cinema ZED, Kinepolis, Museum M en Het Depot. Zoals elk jaar bevat het programma weer vele premières. Dagvoorstellingen kosten slechts 4,5 euro per film en avondvoorstellingen (na 18:00) kosten 6 euro per film.

Meer informatie en het volledige programma kan je vinden op de website van Docville.

Bookmark and Share