Dijleterrassen laten Leuvenaars genieten van water en groen

Op zaterdag 30 april huldigen de Stad Leuven en de Vlaamse Milieumaatschappij de nieuwe Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan officieel in. De trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle creëert een aangename publieke ruimte om te genieten van het water en het groen in de stad.

In een ver verleden ontstond Leuven aan de Dijle. De Dijle bracht door haar verbinding met de Schelde welvaart naar de stad. Door de watervervuiling en regelmatige overstromingen bekoelde de liefde tussen de stad en haar inwoners en werd de rivier teruggedrongen in een eng keurslijf. Ruim de helft van de 10 km waterlopen in Leuven-centrum is vandaag overwelfd.

De problemen met wateroverlast werden aangepakt (onder andere door de aanleg van het wachtbekken in Egenhoven) en ook de waterkwaliteit verbetert jaar na jaar. Enkele jaren geleden besloten de VMM en het stadsbestuur daarom de Dijle waar mogelijk in het stadscentrum terug zichtbaar te maken om zo het contact van de Leuvenaars met de Dijle te verbeteren. Dit past in de visie van de VMM inzake een integraal waterbeleid. Een concreet voorbeeld van deze visie is de heraanleg van het park Dirk Boutslaan (Dijleterrassen).

Meer aandacht voor water in de stad
Aan het park Dirk Boutslaan was vroeger weinig contact met de Dijle omdat het stadspark volledig op hetzelfde niveau als de omliggende straten was gelegen (3 tot 4 m boven het waterniveau).

Door een trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle, ontstaat een aangename publieke ruimte waar de bezoekers bijna letterlijk met hun voeten in het water kunnen staan. Hierdoor ontstaat interactie tussen de bezoekers en de Dijle. Bij hevige neerslag kunnen de onderste twee terrassen immers door de rivier in beslag worden genomen.

Om het uitzicht op de Dijle vanaf de Dijleterrassen te verfraaien is aan de overliggende muur een project uitgevoerd om muurvegetaties te laten ontstaan. Zo werd het cement over een lengte van 100 m in de voegen tussen de stenen uitgeslepen. Deze voegen werden opnieuw ingevoegd met een speciale mortel (tras) die een veel betere groeiplaats is voor muurplanten. Op termijn ontstaat er zo een levende muur met een fraai kleurenpalet dat de belevingswaarde van de Dijleterrassen nog vergroot.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Dijleterrassen laten Leuvenaars genieten van water en groen”