Laatste bos van Leuven toch gered?

De fietstocht langs Leuvense parken trok dit weekend heel wat belangstellenden. Levend Leuven gaf tekst en uitleg in de prachtige kloostertuin van de Montfortanen aan de Diestsevest. Weinigen kennen deze plaats. Nochtans is deze tuin (zoals te zien op de oude Ferrariskaart) van oudsher een uitloper van het uitgestrekte bosgebied van de Kesselse Bergen dat ooit tot diep in Leuven binnendrong.

De lange geschiedenis maakt de bodem heel zuurstofrijk, in tegenstelling tot de meeste stadsgrond die platgereden is en waar bomen moeilijk volwaardig kunnen uitgroeien. Ondermeer het zeldzame daslook groeit er in overvloed. Oude groenzones nemen ook veel gemakkelijker water op dan de veelal met puin verharde stadsbodems. Reden waarom het niet verstandig is om, zoals nieuwe plannen voorzien, dit unieke en zeer rijke groen met zijn grote soortenrijkdom vol te bouwen, om dan aan de overkant van de Dijle op verstoorde grond gras aan te leggen.

Levend Leuven pleit er dan ook voor om deze gesloten kloostertuin toegankelijk te maken voor het publiek. Kinderen kunnen hier onbekommerd spelen. Deze prachtige site kan naadloos aansluiten op de Tweewaters en de Dijle-oever. Hier zijn hoogwaardige projecten te realiseren, maar natuurlijk moeten die de natuurlijke pracht van dit oeroude domein weten te benutten.


Fietstocht langs tuinen en parken


Spelende kinderen in het Montfortanenbos

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.