Start sloop Centrale Werkplaatsen

De sloop van de laatste niet beschermde gebouwen op de voormalige Centrale Werkplaatsen is begonnen. Belangrijk, want deze gebouwen zullen plaatsmaken voor sociale koopwoningen van SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement).

In 2009 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuur- en bouwwerken afgeleverd en werden de bouwwerken van de woningen aanbesteed. De realisatie van het project liep echter vertraging op omdat het terrein deels nog in gebruik is als parking door de NMBS en er bijkomende vervuiling werd vastgesteld. Dit deel van de gronden wordt eerst gesaneerd. De vervangende parking aan de Kop van Kessel-Lo is omzeggens klaar, waardoor de parking op de Centrale Werkplaatsen kan ontruimd en verwijderd worden.

De sloop van de gebouwen is momenteel in uitvoering. De bouw van de eerste 38 woningen kan aanvatten na de sloop en de sanering. De ontwerper van dit bouwprogramma is het architectenbureau Nero uit Gent. De afbraak en de grondwerken worden uitgevoerd door de firma Jan Stallaert uit Zemst. Dit project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd via middelen van het Stedenfonds van de stad Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.