Stad Leuven krijgt extra plaatsen kinderopvang

“De nood aan kinderopvang is zeer groot in Leuven. Dat voelen alle kinderopvangorganisaties dagelijks aan de praktijk. Ook als stad krijgen we dagelijks van wanhopige ouders te horen dat ze geen kinderopvang vinden, met als vraag wat de stad hieraan doet ?”, zegt schepen van sociale zaken, Denise Vandevoort.

De stad investeerde de laatste jaren al veel in kinderopvang. Drie jaar geleden huurde de stad achter het Heuvelhofpark een gelijkvloers met een capaciteit van 23 kinderopvangplaatsen. Er werd een gloednieuw, ruim kinderopvangcentrum gebouwd op de Philipssite. Dit gebouw met een capaciteit van 144 plaatsen, de Girafant, opende een jaar geleden de deuren. In de binnenstad blijft een deel van het vroegere kinderopvangcentrum Craenendonck benut en er wordt gewerkt aan een nieuwe vestigingsplaats met uitbreiding van capaciteit.

“Maar de nood aan erkende plaatsen blijft stijgen in Leuven. Als stadsbestuur waren we dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering besliste om dit jaar 4,168 miljoen euro extra toe te kennen voor uitbreiding van de voorschoolse kinderopvang, en met de mededeling dat Leuven in aanmerking kwam voor het indienen van aanvragen hiertoe”, aldus schepen Vandevoort.

Kind en Gezin vroeg advies aan het stadsbestuur over de verdeling van de bijkomende voorschoolse kinderopvangplaatsen. Na overleg met de SARKO (stedelijke adviesraad kinderopvang) adviseerde stad Leuven dat de bijkomende plaatsen billijk over de stad moesten verdeeld worden en dat die plaatsen zo snel mogelijk moeten gerealiseerd worden door de aanvragende organisaties (streefdatum 1 september 2011) gezien de dringende en hoge nood in Leuven.

“We zijn bevoegde minister Jo Vandeurzen en Kind en Gezin dan ook erkentelijk voor het principieel akkoord voor capaciteitsuitbreiding met 18 plaatsen voor het stedelijke kinderopvangcentrum De Girafant. Ook een aantal andere erkende kinderdagverblijven in Leuven verkregen een uitbreiding: de Kabouterberg van de KUL, de Slabbertjes vzw en de Wigwam vzw”, zegt schepen Vandevoort. “Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid en we zullen onze capaciteit dan ook zoals beloofd tegen 1 september met 18 plaatsen uitbreiden.”

Toch blijft de nood hoog in Leuven. Uit berekeningen blijkt dat er ongeveer 500 plaatsen voorschoolse kinderopvang tekort te zijn. Hopelijk biedt het nieuwe decreet hiervoor in de nabije toekomst meer mogelijkheden.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.