Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK)

Zeven professionele culturele organisaties van bovenlokaal belang gebruiken vanaf september 2011 het voormalig douanegebouw aan de Vaartkom in Leuven als uitvalsbasis. Ze dopen het om tot ‘Openbaar Entrepot voor de Kunsten’ (OPEK) en ontwikkelen er bovenop hun afzonderlijke werkingen een innovatieve samenwerking. Het betreft de stadsgezelschappen Braakland/ZheBilding en fABULEUS; de kunsteducatieve organisaties Artforum vzw, Mooss en WiSPER; de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Lemmens Drama) en 30CC (sociaal-artistiek project De FactorY).

OPEK wordt een ontmoetingsplek waar jong en minder jong kunst maakt of meemaakt, waar jong talent samenwerkt met ervaren kunstenaars, waar een actief en gemotiveerd publiek elkaar ontmoet tijdens voorstellingen, workshops, masterclasses, festivals of eenvoudigweg in het café met uitzicht op de Vaartkom. Als artistiek laboratorium maakt het Openbaar Entrepot voor de Kunsten nieuwe, inspirerende verbindingen mogelijk tussen kunst, educatie en publiek.


Unieke troeven

 • Zeven culturele partners: de stadsgezelschappen Braakland/ZheBilding en fABULEUS; de kunsteducatieve organisaties Artforum vzw, Mooss en WiSPER; het Lemmensinstituut (theateropleiding) en 30CC (sociaal-artistiek project De FactorY).
 • Vijf betrokken sectoren: landelijk jeugdwerk/kunsteducatie (Artforum vzw en Mooss), onderwijs (Lemmensinstituut), kunsten (Braakland/ZheBilding en fABULEUS), sociaal-cultureel volwassenenwerk/kunsteducatie (WiSPER), sociaal-artistieke werkingen (De FactorY).
 • Activiteiten: kunstjeugdbeweging; workshops, cursussen en allerlei artistieke projecten met kinderen, jongeren en volwassenen; voorstellingen (theater, dans, muziektheater); tentoonstellingen; concerten; festivals; erfgoedbeleving.
 • Disciplines: theater, muziektheater, dans, literatuur, beeldende kunst, audiovisuele kunsten, muziek, …
 • Plek: een nieuwe woon- en werkbuurt in volle ontwikkeling; een monumentaal pand (5000 m²) uit de jaren ’50 van architect Victor Broos, beschermd als monument (onroerend erfgoed) en in zeer goede staat, ter beschikking gesteld door Stad Leuven; emblematisch gebouw, zichtbaar en centraal gelegen in de buurt.
 • Divers en ruim doelpubliek: kinderen, jongeren en volwassenen; professionals, studenten en (jonge) amateurs; actief (als deelnemer) en receptief (als toeschouwer, bezoeker). Samen zijn deze organisaties goed voor een publieksbereik in Vlaanderen van meer dan 350.000 mensen.

Uitgangspunt en doelstellingen
Dubbel uitgangspunt:

 • De verschillende organisaties hebben elk binnen hun eigen domein en decre(e)t(en) een stevige reputatie uitgebouwd en wensen die eigen werking in Leuven, Vlaanderen en internationaal verder te zetten en uit te bouwen.
 • Gezien het unieke potentieel van hun gezamenlijke huisvesting in OPEK zetten ze de komende jaren bovendien in op het uitbouwen van een gedeelde inhoudelijke visie en een gefaseerde verknoping van de verschillende organisaties. De organisaties zien seizoen 2011-2012 als een 0-seizoen waar experiment en durf centraal staan. Mogelijkerwijs zullen ze een deel van hun autonomie moeten prijsgeven, maar de unieke troeven van de afzonderlijke organisaties zullen verstevigd worden en behouden blijven.

Actuele strategische doelstellingen:

 • OPEK is een broedplaats voor jonge talenten.
 • OPEK brengt kinderen, jongeren en volwassenen op interactieve wijze in aanraking met kunst.
 • OPEK creëert een positief, wervend draagvlak voor de kunsten in Leuven en (ver) daarbuiten.
 • OPEK werkt aan onderzoek en ontwikkeling en is een lerende organisatie.

Concreet vertaald zal OPEK evolueren naar:

 1. een genereuze ontmoetingsplek voor (jonge) creatieve geesten, makers en toeschouwers, passanten en participanten in Leuven en ver daarbuiten;
 2. een huis dat een (gemeenschappelijke) artistieke en educatieve programmering aanbiedt;
 3. een expertisecentrum voor kunsteducatie;
 4. een onderdak en een uitvalsbasis voor de inwonende culturele organisaties.

Schepen Denise Vandevoort over OPEK
Denise Vandevoort: “De stad Leuven is een culturele ankerplaats rijker. Op 10 en 11 september opent het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) zijn deuren. Zeven culturele organisaties bundelen hun krachten en bouwen een werking uit rond kunsteducatie en -creatie. Artforum vzwMoossWiSPERBraakland/ZheBilding en fABULEUS krijgen er hun belangrijkste stek. De theateropleiding van het Lemmensinstituut en 30CC (de FactorY) huisvesten er een klein deel van hun creatieve werking.

De uiteindelijke ambitie is een krachtige samenwerking van deze verschillende culturele organisaties met als doel een uitdagende artistieke en educatieve programmering en de ontwikkeling van een expertisecentrum voor de kunsteducatie te ontwikkelen. Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten wil zo een genereuze ontmoetingsplek zijn voor jonge creatieve geesten, voor makers, toeschouwers, passanten en deelnemers.

Voor het stadsbestuur van Leuven past deze ontwikkeling in zijn beleid rond de ondersteuning van waardevol artistiek talent en rond de realisatie van jonge, experimentele ontmoetingsplaatsen in de stad. OPEK biedt hierbij tal van mogelijkheden. Naast een uitgebreid artistiek programma is er plaats voor productie en ontwikkeling, voor cursussen en workshops, zal er de eerste kunstjeugdbeweging in Vlaanderen worden ontwikkeld en zal er bijzondere aandacht gaan naar specifieke doelgroepen. Het centrale cultuurcafé maakt van deze plek echt ‘the place to be’ aan de Vaartkom.

Binnen de ontwikkelingen aan de Vaartkom zal het Openbaar Entrepot voor de Kunsten, samen met de nog te realiseren Molens Vanorshoven, een krachtige culturele hotspot worden. Een plaats waar jong en oud zijn culturele hart kan ophalen.”

Historiek
In 2000-2001 al bundelden Artforum vzw – fABULEUS en Braakland/ZheBilding hun krachten om in de Leuvense Molens Vanorshoven hun werkplekken onder te brengen. In 2005 traden ook Mooss en WiSPER toe tot het samenwerkingsverband. De vijf kunst- en cultuurorganisaties richtten toen de koepel-vzw TPAKT Infra op.

Door gezamenlijk betere huurvoorwaarden af te dwingen en over te gaan tot collectief gebruik van diensten en producten (energie, onderhoud, IT, telefonie…) konden de uitgaven van deze vzw’s worden verminderd. Dankzij het nieuwe samenwerkingsverband ontstond er geleidelijk aan een interessante dynamiek tussen de verschillende organisaties waarbij de inhoudelijke draagwijdte van elkeen een
extra dimensie kreeg. De Molens Vanorshoven werd een belangrijke ontmoetingsplek voor wie in Leuven kunst wou beleven en letterlijk en figuurlijk mee-maken.

Door de stroomversnelling die de wijkontwikkeling rond de Molens Vanorshoven in 2009 nam, werd een tijdelijke verhuizing van de culturele werkingen noodzakelijk. Bovendien werd TPAKT vzw geconfronteerd met de vraag naar werkruimte voor de gelijkgestemde organisaties Lemmens Drama en De FactorY.

Een ideaal onderdak in de nabijheid was het imposante douanecomplex aan de kop van de Leuvense Vaartkom: het Openbaar Entrepot. De combinatie van het monumentale en emblematische karakter van het gebouw met de veelzijdige werking van zeven professionele culturele spelers maakte het project meteen aantrekkelijk en uitnodigend. De ligging in een beloftevolle wijk droeg daar nog toe bij. Het Openbaar Entrepot werd zo toepasselijk omgedoopt tot het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK).

Bookmark and Share

Er zijn 2 reacties op “Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK)”

line closset
(on december 7th, 2011 at 22:25)

Geachte, graag had ik geweten of jullie ook een zaal verhuren voor een dansvoorstelling in mei 2012? alvast bedankt
line

 
Dries
(on december 8th, 2011 at 9:46)

Line: de contact gegevens van Opek vind je op deze site: http://www.opek.be/contact