Champagne voor de vrijwilligers van de Leuvense cultuurdiensten

Cultuur in Leuven rust nooit. Er valt altijd wel wat te beleven in de stad: van een kleinschalige voorleessessie in de bib tot een massa-event als M-idzomer, van een bescheiden caféconcert tot de culturele hoogdagen van Kulturama, de cultuursector is het jaar rond in de weer voor een zinvolle vrijetijdsbeleving. Daarbij is een stevig corps vrijwilligers betrokken. Deze worden op vrijdag 19 augustus uitgebreid in de bloempjes gezet.

In Leuven zijn om en bij de 400 (socio-)culturele verenigingen en ongeveer 25 professionele cultuurhuizen actief. De stad Leuven zelf overkoepelt vier cultuurorganisaties onder de noemer cultuur: 30CC, de bibliotheek, het stadsarchief en de erfgoedcel. Om alle taken die voorhanden zijn in goede banen te leiden zijn er 96 professionele krachten in dienst. Dat is een pak, maar lang niet genoeg om al die activiteiten te schragen. Gelukkig kunnen ze beroep doen op een uitgebreide groep enthousiaste vrijwilligers.

Schepen Denise Vandevoort: “Er wordt hard gewerkt op de Leuvense cultuurdiensten. Cultuurwerkers zijn dan ook bijzonder gemotiveerde mensen. Ze weten telkens opnieuw te verrassen met bijzondere projecten. Om alles te kunnen blijven bolwerken, laten ze zich graag bijstaan door vrijwilligers. Mensen die zich vanuit een speciale interesse voor cultuur willen engageren in hun vrije tijd. Zonder deze vrijwilligers zouden onze diensten minder kunnen realiseren. En daarom besliste de stad om hen uitgebreid te bedanken. Met een lijvig cadeau, een glaasje bubbels en een pak respect, want dat verdienen ze.”

Profiel
De bibliotheek maakt het meest gebruik van de diensten van vrijwilligers. Maar liefst 85 mensen vinden er regelmatig een plekje. Een tiental van hen zijn zelfs al om en bij de 30 jaar trouw in dienst. Hun opdrachten zijn even divers als het huis zelf: materiaal wegzetten, rondleidingen geven, voorlezen en de spelotheek draaiende houden. De grootste gemene deler van hun engagement is de wil om iets zinvol te doen. Vaak gaat het om gepensioneerden die geen zin hebben in thuis zitten en je vindt ook jonge mensen die met hun vrijwilligerswerk hun curriculum vitae wat zuurstof willen geven of gewoon heel sterk geëngageerd zijn.

Itinera Nova is het project van het Leuvense stadsarchief dat door een goede 35-tal vrijwilligers geschraagd wordt. Het hele opzet is het digitaliseren van de Leuvense schepenbank. De taken bij dit project worden verdeeld over drie groepen. Er is een groep van vrijwilligers die de registers voorbereid voor het scannen. Ze kijken meteen ook na of ze aan restauratie toe zijn. Een tweede groep leeft zich uit met de hoogtechnologische scanapparatuur van het archief om de registers minutieus in te scannen. Een derde groep houdt zich tenslotte bezig met het transcriberen van de oud-Nederlandse teksten. Deze laatste taak is zo opgesteld dat de vrijwilligers thuis kunnen werken en dus alles op hun eigen tempo kunnen doen. De vrijwilligers delen vooral hun uitgesproken interesse in de geschiedenis van Leuven.

De erfgoedcel Leuven heeft een elftal vrijwilligers ‘in dienst’. Ze zorgen voor de broodnodige ondersteuning bij projecten als Stadsklassen en houden zich daarnaast voornamelijk bezig met Erfgoedplus.be. Dit laatste is een initiatief om roerend erfgoed te ontsluiten voor een breed publiek. De vrijwilligers zorgen onder meer voor een helpende hand bij de input van gegevens over erfgoedvoorwerpen in de database.

Het gros van deze vrijwilligers valt uiteen in twee profielen: er zijn een aantal jonge mensen die interesse hebben in de sector omwille van hun opleiding. Ze zien het vaak als een mooie extra op hun cv. De andere vrijwilligers zijn veelal jong gepensioneerden die vlot zijn met pc en een zinvol tijdverdrijf zoeken.

Een bijzondere groep van vrijwilligers zijn de Antennes. Die bestaan uit een harde kern van 10 superenthousiaste jongeren tussen 16 en 20 jaar oud. Ze zijn culturele ambassadeurs die een stem geven aan de jongeren in de cultuurhuizen en aan cultuur op school, op café, bij de scouts.

Ze willen in de eerste plaats een beeld geven van de belevingen en verwachtingen van de Leuvense jeugd op cultureel vlak en gaan na of de cultuurhuizen en hun jonge doelgroep op dezelfde golflengte zitten. Ze ijveren met andere woorden voor een “betere matching “ tussen jongeren en cultuur in Leuven.

En daarom worden ze superhard verwend met voorstellingen of mogen ze zelf activiteiten organiseren als een bibnight of …

Heb je zelf zin om vrijwilligerswerk te doen bij de Leuvense cultuurdienst? Dat kan! Dan neem je best contact op met mevrouw Mia Vervoort op 016 27 22 83 of mia.vervoort@leuven.be.

Praktisch
vrijdag 19 augustus, 15.00 uur, in Tweebronnen, Auditorium + foyer op de bovenverdieping

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.