Bouw van laatste 33 gezinswoningen op Centrale Werkplaatsen

Projectontwikkelaar Matexi begint binnenkort met de bouw van 33 energiezuinige woningen tussen Paswerkerij en Koperslagerij op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-L. In deze wooncluster ‘Spoor 3’ komen 24 huizen en 9 appartementen. Met de bouw van dit nieuwe stuk woonbuurt breit Matexi de derde en laatste fase aan zijn ontwikkeling op deze gewezen spoorwegsite. ‘Spoor 3’ kan in de loop van 2012 worden bewoond.

Op de Centrale Werkplaatsen werden in verschillende fasen al 136 woongelegenheden en 7 winkelpanden gebouwd. Het ganse project omvat zowat 325 woningen. Op de site wordt een publiek park aangelegd en worden een bibliotheek, een buurtcentrum en een horecazaak gebouwd. De site was lange tijd een kankerplek in Kessel-Lo. Om de verloedering te stoppen, organiseerde de stad Leuven een projectontwikkelingswedstrijd die in 2004 gewonnen werd door het team van Matexi, Bogdan & Van Broeck Architects en WIT architecten. Matexi verwierf in 2006 het recht van opstal op de gronden van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Voorwaarde was dat een derde van de panden goedkopere ‘stadswoningen’ moeten zijn. Door die inspanning zijn de stadswoningen goedkoper dan de ‘marktprijswoning’. Gegadigden moeten wel onder een bepaalde inkomensgrens vallen en bereid zijn 20 jaar in de aangekochte woning te blijven wonen. Omdat er voldoende stadswoningen gerealiseerd werden in de vorige fasen zijn de woningen op ‘Spoor 3’ zonder voorwaarden te koop.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.