38ste Speciale Kinderdag Arthur Dewit

Vandaag vond de 38ste Speciale Kinderdag Arthur Dewit plaats. Het was vroeger de gewoonte te Leuven dat de ‘weeskinderen’ van de ‘Bon Pasteur’ op de ‘foor’ werden ontvangen ter gelegenheid van Leuven Kermis. Door hun vertrek uit Leuven kwam een einde aan deze traditie. Bij de kermisperiode van 1974 werden opnieuw de minderbedeelde kinderen uit de instituten uit Leuven en omgeving uitgenodigd. Het was een initiatief van Arthur Dewit van de Mannen van 1918 en later voorzitter en erevoorzitter van het Verbond der Jaartallen. Het begin van een nieuwe traditie.

In de beginperiode bestond de groep uit meer dan 600 kinderen. Vandaag worden enkel de kinderen uitgenodigd van zeven tot en met elf jaar en het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 400 kinderen. De marrainen, de leden van de vriendenkringen en partners zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

Het geld nodig voor deze activiteit wordt in de loop van het jaar bijeengebracht door de organisatie of deelname aan activiteiten zoals het ‘Cultureel Evenement’, het ‘Marrainenbal’, deelname aan de ‘Leuvense Kerstmarkt’ en de rondgang bij de foornijveraars. Verder kan gerekend worden op de steun van AB!nBev, de medewerking van Delhaize Kessel-Lo, Spar Linden en de uitbaters van ‘Salons Georges’.

De kinderen konden deze namiddag genieten van gratis ritten op de attracties en smoutbollen. Daarna ontvingen ze, bij een drankje, een nuttig geschenk en een fruitschaal. Tijdens de aangeboden
stadsreceptie op het stadhuis werden daarbovenop geldprijzen verloot onder de deelnemende instituten voor een bedrag van 6.000,00 euro.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.