‘Venster op Leuven’ gelanceerd

Venster op Leuven is een gloednieuwe online zoekdatabank met historische prenten over Leuven. Dankzij de samenwerking met verschillende partners en integratie in Erfgoedplus.be, bundelt deze website meer dan 1300 ‘zichten op Leuven’ en zijn de items onderling doorzoekbaar. “Via Venster op Leuven willen we de originele Leuvense prenten die veilig bewaard worden in het Stadsarchief, in M en in de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven extra onder de aandacht brengen, virtueel samenbrengen en vlot doorzoekbaar maken.” zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Zo kan iedereen online ontdekken hoe onze stad door de eeuwen heen geëvolueerd is.”

Leuven evolueert. De stad is een dynamische plek en zo hoort het ook. Dankzij verschillende erfgoedinstellingen, waaronder het Stadsarchief, M – Museum Leuven en de Centrale Bibliotheek van de
K.U.Leuven worden hiervan heel wat sporen bewaard. Hun rijke collecties tekeningen, losbladige grafiek en historieprenten geven bijvoorbeeld boeiende blikken op Leuven uit verschillende tijden weer.
M merkte dat haar ‘1000 Leuvense prenten’ veel aanknopingspunten met museale thema’s hadden en dat ze op de brede interesse van het publiek konden rekenen. Het museum vatte zo de idee op om deze
collectie digitaal te ontsluiten. In samenspraak met de erfgoedcel, werden ook het Stadsarchief en de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven met hun collectie ‘zichten op Leuven’ bij het project betrokken
en werd beslist om deze collecties virtueel samen te brengen.

Technologie Erfgoedplus.be
Omdat dit op een kwalitatieve en duurzame manier moest gebeuren, sloot Venster op Leuven aan bij het databanksysteem van Erfgoedplus.be. Erfgoedplus.be registreert niet alleen erfgoedobjecten op een
gestandaardiseerde manier conform de internationale normen, maar maakt deze via trefwoordenlijsten ook onderling doorzoekbaar. Collecties die verspreid zitten, worden virtueel gebundeld en thematisch
gekoppeld. Voor Venster op Leuven werden 1000 prenten van M, 120 oude kaarten van het Stadsarchief en 230 meer universitair georiënteerde blikken op Leuven, afkomstig van de collectie van de Centrale
Bibliotheek (K.U.Leuven), ontsloten.

Online zoeken
www.vensteropleuven.be bevat op dit moment meer dan 1300 historische zichten op Leuven. Je vindt ze door een locatie aan te duiden op de kaart van groot Leuven, of via uitgebreid zoeken kan je zelf enkele zoektermen ingeven. De databank van Venster op Leuven zal in de toekomst nog uitgebreid worden met schilderijen, oude drukken, porseleinkaarten en prentbriefkaarten over Leuven. Andere partners met gelijkaardige collecties kunnen eveneens aansluiten. Naarmate er meer collecties worden geïnventariseerd en geregistreerd, zullen steeds meer zichten op Leuven getoond en met elkaar gelinkt worden. Op de homepage van Venster op Leuven zal regelmatig ook een (actueel) thema in de kijker staan. Met Open Monumentendag net achter de rug, ligt de focus op prenten die verwijzen naar het thema ‘Conflict’. Zo krijg je een online beeldverhaal over de tumultueuze geschiedenis van de stad.

Expo
Speciaal voor de lancering, worden enkele originele collectiestukken tentoon gesteld in de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven. In de hal voor de leeszaal op de eerste verdieping kan je tussen 15
september en 31 december 2011 enkele authentieke bronnen van Venster op Leuven gaan bewonderen. “Voor de tentoonstelling worden deze prenten tijdelijk samengebracht, maar dankzij
www.vensteropleuven.be vind je ze permanent online terug!” besluit schepen Vandevoort.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.