Van Digitale Kloof naar e-Inclusie … 10 jaar Link in de Kabel vzw

Tien jaar geleden namen een aantal Leuvense organisaties het initiatief om de Digitale Kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren te bestrijden. In hun dagelijkse werking zagen ze hoe al te veel jongeren dreigden achterop te geraken door hetzij enerzijds een gebrek aan kwalitatieve en laagdrempelige toegang tot online media en anderzijds een tekort aan basic operationele vaardigheden.

Link in de Kabel was geboren. Gedurende de afgelopen 10 jaar zorgde Link in de Kabel ervoor dat een groot aantal jongeren de eerste stappen op de digitale snelweg kon zetten. Niet alleen in het Open Computerleercentrum in de ridderbuurt, waar jaarlijks een 150-tal jongeren in het digitale bad ondergedompeld worden maar ook bij haar partnerorganisaties zorgde Link in de Kabel via technische ondersteuning en inhoudelijke coaching ervoor dat meer dan 800 jongeren online meetelden. Link in de Kabel gebruikt ICT als hefboom naar sociale vooruitgang bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. ICT is niet het doel maar een middel om te werken rond attitudes, zelfbeeld, vaardigheden, toekomstbeeld, …

De eerste jaren lag de focus vooral op de Digitale Kloof van de eerste graad, de toegang tot internet en het bezit van een computer. Link in de Kabel wil blijvend aandacht hebben voor de kleiner wordende groep jongeren die hier nood aan heeft. Uit recent onderzoek (IST, 2010) en uit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk blijkt dat Digitale uitsluiting zich niet beperkt tot mensen in armoede, ouderen en allochtonen én dat deze niet enkel opgelost kan worden door de toegang tot digitale technologieën ter verhogen. Ook binnen digitaal kansrijke groepen (zoals jongeren) dreigt een verhoogd risico van
uitsluiting door een gebrek aan adequate digitale vaardigheden. De Digitale Kloof van de tweede graad.

Daarom richt Link in de Kabel zich ten volle op e-Inclusie. De vereniging tracht een negatief verhaal van niet hebben en niet kunnen om te buigen in een positieve boodschap van kansen en voordelen. De medewerkers zetten zich in om jongeren de meerwaarde van ICT-gebruik te laten ontdekken, hun online weerbaarheid te vergroten en hun Mediawijsheid op te krikken.

De doelgroep van Link in de Kabel zijn vooral die jongeren die omwille van bepaalde omstandigheden (verblijf in een instelling, nieuwkomers, kansarmoede, …) een vergroot risico op digitale uitsluiting lopen, zonder jongeren uit meer kansrijke situaties uit het oog te verliezen.

De eerste groep wordt bereikt via coaching op maat in partnerorganisaties, het Open Computerleercentrum, kadervorming en het ondersteunen van organisaties die ICT willen inzetten als middel tot sociale vooruitgang.

Met een gloednieuwe online test (www.diginatives.be) stelt Link in de Kabel iedereen die met jongeren werkt (leerkrachten, begeleiders, …) in staat om rond mediawijsheid aan de slag te gaan. In deze test worden jongeren geconfronteerd met het eigen online gedrag en worden thema’s zoals privacy, veiligheid, efficiënt zoeken, misleidende reclame e.d. aangeraakt.

Op basis van de testresultaten kan met jongeren heel gericht aan mediawijsheid gewerkt worden. DigiNatives is een uitgebalanceerde mediawijsheidstest die jongeren én volwassenen aanzet om de risico’s én mogelijkheden van media met een kritische blik te bekijken. Link in de Kabel stelt deze test gratis ter beschikking van iedereen de mediawijsheid van jongeren wil vergroten.

In de toekomst zal Link in de Kabel blijven inzetten op e-Inclusie om zo een reddingsboei te vormen voor maatschappelijk kwestbare jongeren die uit de digitale boot dreigen te vallen. Eén van de ambities is om in het komende werkjaar een e-Integratiepakket te ontwikkelen voor jongeren in een moeilijke situatie (bv. Begeleid Zelfstandig Wonen, Bijzondere Jeugdzorg, …) op de rand van het ‘volwassen’ leven. Dit pakket moet hen in staat stellen om de nieuwe media maximaal te benutten bij het vergroten van hun maatschappelijke weerbaarheid rond belangrijke thema’s als wonen, werken, mobiliteit,
overheid, ….

10 jaar Link in de Kabel wordt gevierd met een interactieve doe-beurs voor jongeren op woensdag 28 september van 13 tot 17 uur in bibliotheek Tweebronnen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.