Archief voor 3 oktober 2011

OPEN BEDRIJVENDAG Leuven 2011

het prachtige nazomertje bracht weer veel volk op de been naar o.a.:

3hoog Leuven – Party & Meeting Center,
geslaagde mix van architectuur, groen & zicht op de stad Leuven,

d’oude Witte Villa, alias ex museum Van Humbeeck-Piron,

3hoog Leuven loft,

rooms with a view,

MTM, Departement MATERIAALKUNDE, KUL
als belangrijkste universitaire centrum voor materiaalonderzoek in Vlaanderen.
Het staat voor innovatief onderzoek naar duurzame materialen,

Interactieve, 3-dimensionale Tabel van Mendelejev,

Welke chocolade is het sterkst? Met of zonder nootjes?

.

Bookmark and Share

De Genadeweg van fietspad tot gevaren(auto)weg ?

Dit is een gastbijdrage van Antoine Van Proeyen.

Vele mensen kennen de Genadeweg in de wijk beneden-Kessel als wandel- of fietspad om de drukke Wilselsesteenweg, Holsbeeksesteenweg, de Bergstraat en de Liemingenstraat te vermijden. Het is een verkeersvrije weg in een groene en veilige omgeving waarlangs ook een kleuterschool ligt.

De stad Leuven voorziet nu om langs dit pad terreinen te verkavelen en een autoweg aan te leggen. De huidige groene ruimte zou gebruikt worden als woonontwikkelingsgebied waarbij een 82-tal nieuwe woningen worden gepland.

De omwonenden, die niet werden geraadpleegd door de stad, zijn verbolgen. 410 omwonenden tekenden een petitie waarbij ze vragen dat deze plannen door de stad Leuven afgevoerd worden, en dat de Genadeweg in zijn huidige vorm behouden wordt. Immers, met 82 nieuwe woningen kunnen we verwachten dat er nog meer auto’s zullen zijn dan woningen.

Dit zal ongetwijfeld leiden tot een toenemende verkeersdrukte in omliggende straten. Deze straten hebben nu reeds een verkeersoverlast, waartegen al verschillende keren actie werd gevoerd. Veel voertuigen uit Linden komen in deze straten als doorgang naar de autostrade.  In plaats van een oplossing te zoeken voor dit steeds maar groeiend probleem, worden er met dit plan nog meer auto’s door de wijk gestuurd. De nu reeds moeilijke verplaatsingen langs de Wilselsesteenweg of Bergstraat worden dus ongetwijfeld nog moeilijker en nog veel gevaarlijker voor de zwakke weggebruiker. Om nog maar te zwijgen over de aanwezigheid van twee kleuterscholen waar elke morgen tal van ouders hun kinderen naar toe brengen, wat tot nu toe veilig autoluw kon gebeuren.

De plannen vernietigen een rustige groene zone waarbij fietsers (ontspannend, of op weg naar werk en school), spelende kinderen, wandelaars (het is een deel van een GR route) hun rustmoment zullen verliezen. Waar elders gezocht wordt naar mogelijkheden om een fietsweg vrij van autoverkeer aan te leggen (‘trage wegen’), worden hier plannen gemaakt om zulk een wandel- en fietspad te elimineren !
De omwonenden nemen het niet en vragen dat het Genadepad gevrijwaard blijft door een definitieve afstand te nemen van de verkaveling langs dit pad.

Bookmark and Share

Startavond Folk in Leuven 2011-2012

Net als de vorige seizoenen brengt Folk in Leuven weer een concertreeks in de zolderzaal van het Oratoriënhof. Een intieme, gezellige locatie, zodat de afstand tussen muzikanten en publiek tot een minimum herleid wordt. Het publiek zit, bij wijze van spreken, bij de muzikanten op schoot. Andere kenmerken? Een mix van “oude rotten” en jong talent, een mix van folk en aanverwante stijlen, … En natuurlijk mooie muziekjes …
Op het programma dit najaar? O.a. Griff, Naragonia Quartet, De Zwarte Geitjes, Snaarmaarwaar, Elke De Meester, Anne Niepold en Trio Aviraï.

We trekken het seizoen op gang op zaterdag 8 oktober met een startavond, waarop we bezoek krijgen van:

FINDUS
Wat gebeurt er als het hemelse geplongel van een Keltische harp in duel treedt met de zinderende snaren van een cister? Welke vreemde oren staan er open voor een krekelende electro-akoestische draailier, gedragen door de bassen van een diatonisch accordeon? Findus is ontstaan in het voorjaar van 2008. Twee muzikanten die al enkele jaren actief zijn in verschillende folkgroepen, spanden de snaren bij elkaar en vormen het duo Findus. Emma Coopman is o.a. actief bij Klakkebusse en Nestas. Ze speelt daarnaast ook regelmatig soloconcertjes. Thomas Hoste draait al enkele jaren de lier bij Kléan.

REMI DECKER (solo)
Rémi is peter van dit nieuwe Folk in Leuven-seizoen en mag op deze avond dus niet ontbreken.
Rémi leerde doedelzak spelen op zijn tiende en kreeg de liefde voor de traditionele muziek van huis uit mee. Later voegde hij een hele reeks fluiten aan zijn instrumentarium toe. Hij speelt en speelde o.a. met ‘k Voel me Belg, Griff, de BBGE, Maarten Decombel, Sourdine, het Brabants Volksorkest en Minuit Guibolles. Voor deze avond ruilt hij al zijn groepen in voor een solo-programma …

GIDAN
Ondertussen zo ongeveer ons huisorkest. Na de concerten van Findus en Rémi spelen Koen Vanmeerbeek en Hans Jochems (ook wel de helft van Dr. Eugène) dansmuziek in de foyer.

Toegang is gratis, reserveren niet nodig.

Startavond Folk in Leuven
za 8 oktober 2011, 20u15
CC Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, 3000 Leuven

I.s.m. CC Oratoriënhof.
Met steun van de Provincie Vlaams-Brabant, Sabam en Win for Life.

Bookmark and Share

Prijzen borstvoedingsvriendelijke werkgever en kinderopvang 2011 uitgereikt

Veel jonge mama’s starten vol enthousiasme met het geven van borstvoeding. Een groot aantal geniet ten volle van de hechte band die ze op die manier met hun kindje kunnen opbouwen. Maar velen zitten met een vraag: wat als het zwangerschapsverlof erop zit? Overschakelen naar flesvoeding of bestaat er een mogelijkheid om te kunnen blijven borstvoeding geven?

In België kun je gebruik maken van borstvoedingspauzes, waarbij de werkgever je tijd geeft om melk af te kolven. Voor deze onderbrekingen kun je een toelage aanvragen bij je ziekenfonds. Sommige werkgevers doen echter een extraatje. Om deze werkgevers in de bloemetjes te zetten, reikt de Bakermat elk jaar een prijs uit aan een werkgever die door één of meerdere van zijn werknemers genomineerd werd voor het voeren van een Borstvoedingsvriendelijk personeelsbeleid. Dit jaar ging de prijs naar het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK).

En als je als mama afkolft, moet de melk natuurlijk ook op een correcte wijze aan je kindje gegeven worden. Daarom organiseert de Bakermat een tweede prijs, namelijk die voor Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang. Dit jaar ging de prijs naar het kinderdagverblijf Peutertuin van de KULeuven. Deze vestiging vangt 90 kindjes op en heeft nog 5 andere afdelingen. De Peutertuin maakt zich verdienstelijk door mee te zoeken naar oplossingen om zoveel mogelijk de mama’s zelf ter plaatse borstvoeding te laten geven (mama bellen als baby honger heeft bijvoorbeeld) en zo weinig mogelijk afgekolfde melk te moeten geven. Daarnaast is er een apart ingericht lokaal om borstvoeding te geven. De eet- en slaapritmes van thuis worden zoveel mogelijk overgenomen, ook als dat ‘een gebrek aan ritme’ betekent. Men neem er ook uitgebreid de tijd om flesweigerende baby’s via andere manieren te voeden. En vooral : borstvoeding in de kinderopvang wordt als heel normaal beschouwd, en daardoor staat het hele team achter de keuze van de mama’s. Daarnaast kreeg ook het kinderdagverblijf Baby-Belle Baby-Beau in Waasmunster dezelfde prijs.

Sommige moeders ondervinden heel wat moeilijkheden als ze terug aan het werk gaan: moeten kolven in het bezemhok of in het toilet, opmerkingen van collega’s enz. Anderzijds geven deze genomineerden hoop: er zijn werkgevers die openstaan voor borstvoeding en kinderdagverblijven die actief willen meewerken aan de keuze van de ouders voor borstvoeding

Bookmark and Share

In the picture: Zonsondergang

zonsondergang in Provinciaal domein Kessel-Lo

Foto door Raf Degeest

Bookmark and Share