Dit weekend: “Kunst in de Steigers”

Naar aanleiding van “Kunst in de Steigers” dit weekend wordt de kerk opengesteld en worden er rondleidingen georganiseerd in de Sint-Jacobskerk. De voorbije jaren was er altijd veel belangstelling voor dit evenement. De Leuvenaar is duidelijk begaan met zijn Sint-Jacobskerk en er is een publiek draagvlak voor het behoud van de kerk.

Sinds zijn oorsprong kent de Sint-Jacobskerk stabiliteitsproblemen die men in de loop der eeuwen op verschillende manieren heeft trachten op te lossen. Op basis van gedetailleerd recent onderzoek
wordt nu een uitvoeringsplan voor de stabiliteitswerken opgemaakt wat de eerste fase van de werken zal omvatten. In de tweede fase volgen de eigenlijke restauratiewerken aan de kerk.

Toen duidelijk was dat de kerk gestabiliseerd kom worden tegen een betaalbare prijs, werd in 2010 het studiebureau Studio Roma aangeduid om een aanbestedingsdossier op te maken. Er werden 3 maatregelen genomen om de kerk te stabiliseren: micropalen als fundering, terugplaatsen van de gewelven in de zijbeuken en terugplaatsen van de luchtbogen aan de buitenzijde. Onder de zuilen van het middenschip, viering en de toren worden micropalen geboord. Deze “minifunderingen” reiken tot ruim 13 meter diep onder het huidige vloerniveau. De ingreep zal ervoor zorgen dat voor het eerst in zijn geschiedenis de Sint-Jacobskerk gefundeerd is op draagkrachtige grond.

Uit veiligheidsoverwegingen werden in het verleden de luchtbogen genummerd en gedemonteerd om het gewicht op de kolommen te verminderen. Zowel de gewelven van de zijbeuken als de luchtbogen worden teruggeplaatst zodat ze hun oorspronkelijke functie opnieuw kunnen vervullen. Wanneer de stabiliteit van de kerk verzekerd is, kunnen de ‘tijdelijke’ stellingen en de verstevigingen in beton uit de jaren ’70 verwijderd worden. Deze ingrepen zullen de kerk enkel stabiliseren, daarna volgt een restauratie en herbestemming. De stabiliseringswerken laten alle opties voor de toekomst open.

In opdracht van de stad Leuven voerde het studiebureau Archeologie bvba een beperkt archeologisch onderzoek uit naar de oorspronkelijke vloeropbouw van de kerk. Dit niveau is bepalend voor de exacte inplanting van de micropalen. Hieruit bleek dat het oorspronkelijke vloerniveau 110 cm lager lag dan het huidige vloerniveau. De kerk werd dus opgehoogd omwille van waterproblemen. Die ophoging moet vrij snel na de bouw van de kerk zijn gebeurd. Immers, bij de archeologische opgraving werden enkele graven gevonden die zich boven het eerste vloerniveau bevonden. Dit bevestigt dat na de bouw van de kerk het oorspronkelijke vloerniveau aanzienlijk werd opgehoogd als maatregel tegen de problematisch hoge grondwaterstand in en rond de kerk.

Open kerk
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober van 10- 20 u is de kerk geopend voor het publiek. In de namiddag zijn er rondleidingen over de stabiliteitswerken en het archeologisch onderzoek.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.