Archief voor 17 oktober 2011

Wakkerzeelsebaan verkeers(on)veilig!

Iedereen vindt verkeersveiligheid belangrijk, ook het stratencomité van de Wakkerzeelsebaan, Meerstraat en Torenstraat (verder ‘het stratencomité’) in Wijgmaal. Op zondag 23 oktober 2011 organiseert het stratencomité daarom een ludieke fietsactie in samenwerking met de Chiro, de Vrije Basisschool De Twijg en Ouders De Twijg vzw. Samen maken zij een korte fietstocht om de aandacht te vestigen op de verkeers(on)veiligheid van de Wakkerzeelsebaan. Het stratencomité nodigt de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden van Leuven uit om mee te fietsen.

Verwachtingen naar het stadsbestuur
Volgens het stratencomité worden structurele aanpassingen aan de Wakkerzeelsebaan op de lange baan geschoven. De bewoners begrijpen dit omdat er in de toekomst verschillende aangrijpende werken zullen plaatsvinden zoals de aanpassing aan de spooroverweg, riolering en de aanleg van het hoogspanningsnet naar Gasthuisberg. Dat er aan deze stadsweg en fietspad 35 jaar lang geen investeringen werden gedaan, vindt het stratencomité onaanvaardbaar.

Daarom vraagt het stratencomité kleine, haalbare oplossingen die op korte termijn de veiligheid kunnen verhogen van de kinderen en buren:

  • Asfaltering van het fietspad langs de Wakkerzeelsebaan van het kapelletje tot aan de grens met Wakkerzeel
  • Duidelijke signalisatie van het tweerichtingsfietspad aan alle kruispunten van de Wakkerzeelsebaan en ter hoogte van de oversteek aan de grens met Wakkerzeel
  • Snelheidsremmers en snelheidsaanduidingen op de Wakkerzeelsebaan
  • De losliggende betonplaten op de Wakkerzeelsebaan vastleggen
  • Zebrapaden op de Wakkerzeelsebaan ter hoogte van de kruispunten

Het stratencomité is van mening dat deze verwachtingen haalbaar zijn om opgenomen te worden in de begroting voor 2012 van de stad Leuven. Op lange termijn wil het stratencomité correcte en volledige informatie over de heraanlag van de Wakkerzeelsebaan: inzage in de plannen en inspraak rond de verkeersveiligheid van rijbaan en fietspad.

Ludieke fietsactie
Om deze verwachtingen duidelijk te maken, organiseert het stratencomité een ludieke fietsactie op zondag 23 oktober 2011. De fietstocht start om 15.30u aan de Vrije Basisschool De Twijg, Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal.

Bookmark and Share

Kinshasa Symphony

Bana Leuven en Pangeaa nodigen iedereen uit op de filmvertoning Kinshasa Symphony. Deze documentaire vertelt het fabelachtige verhaal van het Orchestre Symphonique Kimbanguiste. Onder leiding van stichter en dirigent Armand Diangienda (kleinzoon van Simon Kimbangu), bewoog dit amateurorkest hemel en aarde om de 9de symfonie van Beethoven op podium te presenteren.

Sinds zijn release valt Kinshasa Symphony erg in de smaak bij het grote publiek. De documentaire heeft diverse internationale prijzen op zijn naam staan.

Praktisch
Donderdag, 20 oktober 2011 20u30
Pangaea (Vesaliusstraat 34, 3000 Leuven)
Inkom: gratis

Bookmark and Share

Dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker op het Ladeuzeplein

Zaterdag 15 oktober danste de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker op het Ladeuzeplein in Leuven voor Vredeseilanden.

Dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker op het Ladeuzeplein

Dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker op het Ladeuzeplein

Dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker op het Ladeuzeplein

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share

Fietsersbond Leuven voerde actie voor een fietsvriendelijke stationsomgeving

Vrijdag 14 oktober 8u30: Fietsersbond Leuven rolde de rode loper uit op het fietspad op de Martelarenlaan, ter hoogte van de brug over het Benedenplein. Omdat de Fietsersbond vindt dat fietsers een voorkeursbehandeling verdienen? Helemaal niet, wel om te protesteren tegen het feit dat de stad hier een erg gevaarlijke verkeerssituatie heeft gecreëerd door na te laten het fietspad duidelijk als fietspad te markeren. Gert Theunissen van Fietsersbond Leuven: “Fietsers die van de Diestsesteenweg komen, krijgen eerst een stuk rood fietspad, dan een grijze strook en dan een grijs-rood gestreepte zone. De grijze strook, op de brug boven het Benedenplein, is niet als fietspad te herkennen: geen markeringen, geen kleur-of niveauverschil tussen voetpad en fietspad en nauwelijks kleurverschil tussen fietspad en rijbaan. Zoals te verwachten was, wordt deze strook dan ook voortdurend als zoenzone (kiss & ride) gebruikt door automobilisten die iemand aan het station oppikken of afzetten. De wegcode is echter duidelijk: parkeren en ook stilstaan op een fietspad is verboden. Bovendien is de bufferzone tussen rijbaan en fietspad, die in het ontwerp was voorzien, niet aangelegd, evenmin als de varkensruggen die moesten verhinderen dat automobilisten op fiets- of voetpad zouden rijden.

Fietsersbond Leuven vindt deze bijzonder onduidelijke en dus onveilige verkeerssituatie onaanvaardbaar. Het gaat hier immers om een tweerichtingsfietspad op een van de drukste fietsroutes in Leuven. Daarop horen geen auto’s met openvliegende portieren thuis, geen ouders die uitgebreid (of vluchtig) afscheid nemen van zoon- of dochterlief, geen bestelwagens die deze ‘gelijkgrondse berm’ gebruiken om te draaien. Vandaar dat vandaag even de rode loper uitgerold werd: zo was het toch enkele minuten voor iedereen duidelijk dat het hier om een fietspad gaat. De fietsersbond eist dat de stad ervoor zorgt dat dit stuk fietspad ondubbelzinnig als fietspad wordt aangegeven. Aan andere pijnpunten, zoals het feit dat de brug over het Benedenplein te smal is, het gegeven dat je als fietsers tweemaal de drukke Martelarenlaan moet oversteken en het feit dat een dubbelrichtingsfietspad gevaarlijker is dan een enkelrichtingsfietspad, is op dit moment nog moeilijk iets te doen, maar dit probleem kan makkelijk verholpen worden. Het probleem werd al meermaals aangekaart bij stad en politie, maar een oplossing blijft voorlopig uit.

De fietsersbond meent dat dit staaltje ‘ondoordachte’ fietsinfrastructuur slechts het laatste is in een intussen lange rij gemiste kansen in de Leuvense stationsomgeving. Zo is het Fietspunt, de grote fietsenstalling onder het stadskantoor, nog steeds niet legaal bereikbaar voor fietsers die van het Martelarenplein komen. Fietsersbond Leuven kaart het probleem al aan sinds de opening van het Fietspunt. De suggesties voor tijdelijke én structurele oplossingen werden alle afgewimpeld of stierven een stille dood.

Erik Daems van de Fietsersbond: “De grootste fietsenstalling van het land blijft voor het gros van de gebruikers enkel al spookrijdend bereikbaar: absurd, maar vooral ook tragisch, want een fietser die hier omver wordt gereden, is ook nog eens in fout. De belofte van schepen en politie dat fietsers niet beboet zullen worden, is maar een magere troost als je in het ziekenhuis ligt, of door de politierechter verantwoordelijk wordt gesteld.” De Fietsersbond eist dan ook dat het Gewest (wegbeheerder van de Leuvense ring), de NMBS (eigenaar van de fietsenstalling) en de stad een oplossing uitwerken zodat de fietsenstalling wel reglementair bereikbaar wordt voor al wie van het centrum, Wilsele of Kessel-Lo komt.

Andere vragen van de Fietsersbond

  • De fietsbruggen die Leuven met Kessel-Lo moeten verbinden, worden op de lange baan geschoven. De Fietsersbond wil graag concrete plannen zien en een duidelijke timing.
  • Toegang tot de perrons voorzien voor fietsers vanuit de voetgangerstunnel: graag roltrappen in beide richtingen, dus zowel van beneden naar boven (zoals die er nu al zijn) als omgekeerd.
  • Zoenzones ontbreken aan beide zijden van het station. Het gevolg is dat automobilisten de klok rond stilstaan op de fiets- en voetpaden aan het KBC-gebouw (voorzijde) en op de brug over het Benedenplein (achterzijde). Hier wordt door de politie niet – of alleszins onvoldoende – tegen opgetreden. De fietsersbond vraagt een permanente oplossing in de vorm van duidelijk aangegeven zoenzones aan beide zijden van het station én strikte handhaving van de wegcode.

Foto’s van de verkeerssituatie op de Martelarenlaan en de actie op:

http://www.fietsersbond.be/leuven
http://edflex.blogspot.com/2011/09/plaats.html

Bookmark and Share