Lancering versteendegetuigenissen.be

Weldra, op 1 en 2 november, trekken vele mensen naar het kerkhof. We staan er niet bij stil, maar achter deze monumentale grafstenen schuilt een beleid rond funerair erfgoed. Ondanks het duidelijke maatschappelijke belang blijft funerair erfgoed (erfgoed dat rechtstreeks gerelateerd is aan begraafplaatsen en kerken, graven en sculpturen) tot op vandaag zeer kwetsbaar.

Jaarlijks gaan verschillende belangrijke grafmonumenten verloren omwille van onderhoudsverzuim, stormschade en vernieling door derden. Om dit erfgoed de nodige bescherming te geven, werkte de stad Leuven een beleid uit. Verschillende stadsdiensten werkten hieraan mee. Zowel de architectuurhistorische en artistieke waarde van grafmonumenten als het immateriële verhaal erachter zijn relevant en de monumenten verdienen de nodige zorg en aandacht.

“Graven zijn vaak niet alleen kleine monumenten, ze bieden ook een schat aan informatie over figuren, families en gebeurtenissen die de stad en de streek gemaakt hebben tot wat zij vandaag is.”

Als eerste stap in dit gezamenlijk beleid wordt het aantal bijzondere grafmonumenten en de huidige toestand ervan in kaart gebracht. In de jaren 1980 werd op dit vlak al een initiatief genomen: dit resulteerde in twee inventarissen die echter dringend aan actualisering toe waren. In 2009 startte Epitaaf vzw, een vereniging voor funerair erfgoed, daarom in opdracht van de stad met de opmaak van een nieuwe inventaris van waardevolle en te bewaren graftekens op de begraafplaatsen van Leuven. De bestaande inventarissen werden als basis gebruikt. Alle begraafplaatsen van de stad Leuven komen achtereenvolgens aan bod: de begraafplaats Vlierbeek, de stedelijke begraafplaats Leuven, het kerkhof Wilsele-Putkapel, het kerkhof Sint-Martinus Wilsele en het Oud kerkhof in Wijgmaal.

Om de informatie over de grafmonumenten op een doordachte manier te registreren, sloot de stad Leuven aan bij de databank van de Erfgoedcel TERF (gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden). Deze regio liet een webapplicatie ontwikkelen om grafmonumenten te beschrijven en op een digitale kaart te lokaliseren. Aan deze toepassing is een website gekoppeld waardoor ook het publiek de geïnventariseerde grafmonumenten online kan bekijken. Gegevens over stijl, ontwerp, epigrafie, maar ook biografische gegevens over de begravenen kan je per grafmonument raadplegen. Per monument vind je ook een of meerdere foto’s online. Op deze manier krijgt iedereen meer zicht op het maatschappelijke en cultuurhistorische belang van dit erfgoed.

Surf dus naar www.versteendegetuigenissen.be/ om een stukje Leuvens erfgoed te ontdekken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.