Archief voor 17 november 2011

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’

Op zondag 13 november 2011 werd de realisatie van het project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’ feestelijk ingehuldigd. De stad bood een drankje aan. De bewoners zorgden voor een heuse knutselworkshop met als thema Sinterklaas. De buren van de Atelierstraat en het Locomotievenpad vierden mee.

Een bloembak voor de Paswerkerij
De bewoners van de Paswerkerij dienden het project ‘ Een bloembak voor de Paswerkerij’ in voor de voorjaarseditie 2010 van Kom op voor je Wijk. De bloembak schermt de gevaarlijke, brede trap in het midden van de straat af die leidt naar de ondergrondse gemeenschappelijke garages. Daardoor verhoogt ze de veiligheid van de spelende kinderen. Bovendien geeft ze de straat een groener karakter.

We zijn er ook van overtuigd dat er nog meer burencontacten zullen zijn als de kinderen veilig op straat kunnen spelen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep”, zegt schepen Denise Vandevoort over dit project.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Debat ‘Hoe vrij is het academisch onderzoek?”

Welke relatie heeft de universiteit met het bedrijfsleven en andere opdrachtgevers? Wat is de impact van contractonderzoek? Is de wetenschap nog wel voldoende onafhankelijk? Hoe vrij is het onderzoek? Hoe publiek is de vergaarde kennis? Kortom, hoe houdt de universiteit contact met economie, overheid en samenleving zonder haar academische waarden in te leveren?

Erik Swyngedouw, alumnus van K.U.Leuven en hoogleraar aan de Universiteit van Manchester, zal een uiteenzetting geven over de omvang van contractonderzoek aan de universiteiten en over de gevolgen die deze contracten met bedrijven (en ook overheden) hebben voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van het betrokken onderzoek, en voor het al dan niet publieke karakter van de vergaarde kennis.

Mark Waer, rector van de K.U.Leuven, wordt gevraagd om een verdere duiding van de uitdagingen, voordelen en gevaren die contractonderzoek met zich meebrengen. In het bijzonder zal hij ingaan op de vraag hoe de universiteit haar academische waarden kan behouden als het om contractonderzoek gaat.

Na de twee lezingen gaan de twee sprekers met elkaar in gesprek. Dit duo-interview zal worden geleid door Dirk Barrez, een van de hoofdredacteuren van dewereldmorgen.be. Na afloop van het gesprek is er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen.

Praktisch
Maandag 28 november 2011 om 20.00u
STUK Auditorium
GRATIS (gelieve te reserveren via ticket@stuk.be of 016/320 320)

Bookmark and Share