Centraal inschrijven voor kinderopvang via kinderopvangleuven.be

Een nieuwe module op www.kinderopvangleuven.be biedt ouders voor het eerst de kans om zich centraal aan te melden voor kinderopvang in Leuven. Op die manier wil de stad Leuven opvangvraag en –aanbod via een innovatief webgebaseerd systeem met elkaar verbinden.

De website kinderopvangleuven.be bestond al geruime tijd met een interactieve zoekmodule, een module ‘opvang ziek kind’, een module ‘last minute opvang’ en een nieuwspagina. Vanaf 7 november kunnen ouders de opvangvraag voor hun baby of peuter (0 tot 3 jaar) ook online indienen. Dit zal ouders alvast heel wat mails en telefoontjes besparen. En dat is niet alles: de website bevat ook een beheersmodule, gratis aangeboden door de stad aan alle aangesloten kinderopvanginitiatieven. Deze vernieuwende webgebaseerde toepassing biedt heel wat voordelen, zowel voor ouders, voor opvanginitiatieven als voor het lokale beleid rond kinderopvang.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.