Archief voor 1 december 2011

Stad vergroot voorraad strooizout tot 870 ton

Na de strenge winters van de voorbije twee jaren heeft de stad Leuven zijn strooiroutes en taakverdeling bijgestuurd om beter in te spelen op de noden. Ook het strooimateriaal werd drastisch vernieuwd en de zoutvoorraad is verdrievoudigd.

Vorig jaar strooide de stad 650 ton zout. Dit jaar heeft de stad 870 ton strooizout in voorraad. De leverancier kan deze hoeveelheid indien nodig verdubbelen. De strooidiensten beschikken nu ook over natzout strooiers (pekelstrooiers) die veel efficiënter werken dan de klassieke strooiers: het effect is sneller zichtbaar en je bespaart 30% strooizout om hetzelfde resultaat te bereiken.

Prioriteiten
Leuven is opgedeeld in vier sectoren voor de sneeuw en ijzelbestrijding van de wegen: Leuven centrum, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele/Wijgmaal. Voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van de fietspaden zijn er twee sectoren: Leuven centrum/Heverlee en Kessel Lo/Wilsele/Wijgmaal.

In elke sector gelden 3 prioriteiten:
Wegen:

  • fase 1: buslijnen
  • fase 2: gevaarlijke hellingen
  • fase 3: druk gebruikte kleinere wegen en ontsluitingswegen van wijken

Fietspaden:

  • fase 1: grote en druk gebruikte fietspaden (assen)
  • fase 2: kleinere, maar druk gebruikte fietspaden (verbindingen)
  • fase 3: afgelegen fietspaden (meestal losliggende)

In fase 1 en 2 wordt op wegen en fietspaden gestrooid telkens de strooiwagens uitrijden. Fase 3 treedt pas in werking als de wegen en fietspaden van fase 1 en 2 open zijn en vindt enkel overdag plaats.

Vorige jaren werden kleinere wegen en wijken niet gestrooid. Vanaf dit jaar gebeurt dat wel bij hevige sneeuwval. De afdeling groenbeheer beschikt daarvoor over drie tractoren met sneeuwploeg en zoutstrooier.

De stad strooit enkel op gemeentelijke wegen en fietspaden, niet op (fietspaden langs) gewestwegen. Dat gebeurt door het Vlaams Gewest.

Hou je stoep sneeuwvrij
Iedereen is verplicht om het voetpad voor zijn of haar woning sneeuw- en ijzelvrij te maken. Daarom krijgt elke inwoner weldra een flyer in de bus met enkele tips voor het ruimen.

Inwoners van Leuven die hun stoep niet zelf ruimen, kunnen vanaf dit jaar beroep doen op Spit, Wonen en Werken en de klusjesdienst van het OCMW. 70-plussers en personen met een functiebeperking betalen € 5,00 per ruimbeurt (ongeacht de grootte van de stoep). Alle andere inwoners betalen € 8,00 per begonnen kwartier. Voor deze prijs werken twee arbeiders 15 minuten, het strooizout is inbegrepen.

Inwoners kunnen een ruimdienst aanvragen bij de afdeling stadsreiniging via tel. 016 29 61 14 of reinigingsdienst@leuven.be.

Stad geeft goede voorbeeld
Elk stadsgebouw heeft een gebouwverantwoordelijke. Zij ontvingen elk een sneeuwschop, een borstel en strooizout om de voetpaden rond de stadseigendommen sneeuw- en ijzelvrij te houden.

Evenwicht tussen veiligheid en milieu
De sneeuw- en ijzelbestrijding kost veel geld en is schadelijk voor het milieu. Het zout tast het wegdek aan en brengt schade toe aan de bomen. De stad probeert verantwoord te strooien en het evenwicht te bewaren tussen veiligheid en het milieu.

Bookmark and Share

Finale Rockvonk op 3 december

Na 4 voorrondes en 2 bijzonder sterke halve finales, blijven er uiteindelijk 8 bands over in de eindstrijd van Rockvonk 2011. Op zaterdag 3 december gaat de eindfinale door in Het Depot in Leuven. Het eerste optreden start al om 17:40. Een eetstand wordt voorzien.

De acht geselecteerde Vlaams-Brabantse popbands zijn:

Meer informatie kan je vinden op www.rockvonk.be.

Bookmark and Share

Een nieuwe hoogstamboomgaard voor de Abdij van Vlierbeek

Leuven zet meer en meer in op haar abdijen. De Abdij van Park loopt al enkele jaren prominent in de kijker, maar ook de Abdij van Vlierbeek wordt beetje bij beetje gerestaureerd en krijgt langzamerhand haar oorspronkelijke luister terug. Op 4 december stelt de abdij haar nieuwe hoogstamboomgaard voor aan het publiek.

Zoals bij elke abdij, is het groengebied een belangrijk element van de Abdij van Vlierbeek. De abdij is altijd nauw betrokken geweest bij het agrarische. Ook nu nog valt het landelijk aspect op. De boomgaard was hierbij een essentiële component: niet enkel door de talrijke fruitsoorten, maar ook als hooiweide en … als begraafplaats voor de monniken: rusten in een boomgaard als een voorafspiegeling van het Aards Paradijs!

De boomgaard werd een tiental jaar geleden heraangeplant, maar kon een opknapbeurt goed gebruiken

Sinds 2009 heeft de stad Leuven het groengebied van de abdij in erfpacht. De Heemkundige Kring Vlierbeek, de stad Leuven en haar dienst groenbeheer en de Vlierbeekse Kerkfabriek sloegen de handen in elkaar om een historisch verantwoorde heraanplant te realiseren. Niet minder dan 33 hoogstamfruitbomen werden geplant: Keuleman, Reinette, Schone van Boskoop, Transparante Blanche, Bellefleur, Jefkespeer, Bruine Kriekpeer, Dubbele Flip, Belle de Louvain, Zwarte Krakers … kortom: allemaal historische variëteiten appels, peren, kersen, pruimen en noten uit onze streek.

Dankzij het engagement van de werkgroep Milieuzorg Op School (MOS) krijgen de kinderen van de Vrije Basisschool Vlierbeek een grote rol toegewezen in de heraanplant. Op vrijdag 2 december helpen alle leerlingen mee bij het planten van de fruitbomen.

Feestelijke opening
Op zondag 4 december wordt de nieuwe boomgaard feestelijk voorgesteld aan het publiek tijdens de Open Abdijdag. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom in het Nieuw Abtskwartier voor het welkomstwoord van de voorzitter van de kerkraad, de schepen van monumentenzorg en de directeur van de dienst groenbeheer. Daarna volgt een receptie. Verschillende infostanden belichten de historische soorten van de boomgaard en de geschiedenis van de abdij van Vlierbeek. Om 14.30 uur kan iedereen deelnemen aan een gegidste wandeling (3 of 6 km) door de boomgaard en de omgeving van de abdij.

Programma

Vrijdag 2 december

  • Aanplant van de fruitbomen door de leerlingen van de Vrije Basisschool Vlierbeek, onder begeleiding van de stedelijke dienst groenbeheer

Zondag 4 december

  • 11.00 uur: receptie in het Nieuwe Abtskwartier met verwelkoming door de voorzitter van de kerkraad, de schepen van monumentenzorg en de directeur van de dienst groenbeheer
  • 14.30 uur: wandeling met gids (3 of 6 km) door de vernieuwde boomgaard en de omgeving van de abdij
  • 11.00 – 17.00 uur: infostanden over de historische fruitvariëteiten en de geschiedenis van de Abdij van Vlierbeek in het Nieuwe Abtskwartier
Bookmark and Share