Comité Recht op Migratie wil Vluchtelingenhuis oprichten in Leuven

De directe aanleiding voor dit initiatief is de crisis in de opvang van vluchtelingen. Verleden winter zagen we schrijnende beelden van asielzoekers die op straat moesten slapen. Nog steeds zijn er niet genoeg opvangplaatsen voor deze mensen. Daarom neemt het Comité “Recht op Migratie” zelf het initiatief om een vluchtelingenhuis op te richten in Groot Leuven. Het comité kan dit alleen realiseren met de medewerking van vele vrijwilligers en sympathisanten; mensen die een bijdrage willen leveren: financieel en/of met hun persoonlijke inzet van wat vrije tijd.

Concreet is het comité op zoek naar een huis om te huren of te gebruiken (gratis of tegen een verminderde prijs), gelegen in Groot-Leuven. Het huis moet groot genoeg zijn om verscheidene vluchtelingen op te vangen. Het comité doet eveneens een oproep naar personen of organisaties die zich willen engageren om mee in te staan voor de maandelijkse kosten van huur, elektriciteit, verzekering, gas en water. Het comité zoek daarnaast vrijwilligers om de vluchtelingen te begeleiden en liefst ook iemand die mee kan inwonen.

De opvang is tijdelijk. Het is een rustpauze om even op adem te komen en geen bestendige opvang: maximum 6 maanden

Voor meer informatie kan je terecht bij het Comité “Recht op Migratie”: rechtopmigratie@scarlet.be of 0495 80 31 67. Bankrekening: BE72 9792 4810 7716.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.