[recensie] Wij zijn de bouwers van een komende aarde. 125 jaar socialisme in Leuven – Jaak Brepoels

Leuvense schepen Jaak Brepoels vertrouwde de geschiedenis van het Leuvense socialisme (1886-2011) aan papier toe. In het boek wordt de geschiedenis van de arbeidersbeweging en in het bijzonder van het socialisme uit de doeken gedaan. Het boek kan gelezen worden als een geschiedenisboek, een reconstructie van feiten en gebeurtenissen die achter ons liggen. Maar er is meer, de rol van de georganiseerde arbeidersklasse in de totstandkoming van de welvaartsmaatschappij, is stilaan vervaagd in het collectieve bewustzijn. In die zin wil het boek een opwaardering betekenen van wat generaties voor ons vaak met veel dagelijkse offers en solidaire inzet opgebouwd hebben.

Het boek beslaat 240 rijk geïllustreerde pagina’s en beschrijft in 4 hoofdstukken 125 jaren socialisme in Leuven. Het is een weergave van een fascinerende tocht doorheen archieven, vergeelde en vergeten brochures, bekende en minder bekende publicaties, doorheen gekleurde en andere pers, verhandelingen die in bibliotheken een weinig toegankelijk bestaan leiden. Het is een leesboek, met anekdotes en aandacht voor het leven van alledag. Een kijkboek ook, met mooie affiches en foto’s. Een boek over leven, werken, wonen en strijden van de gewone mens die droomde van een beter bestaan.

Jaak Brepoels heeft de ambitie met dit boek een bijdrage te leveren aan de sociale geschiedenis van de gemeente Leuven en ik denk dat hij hierin prima geslaagd is. Meer nog, de focus ligt in dit boek op het socialisme en de arbeidersbeweging, maar er is ook aandacht voor andere spelers. Geen enkele sociale beweging opereert immers in een maatschappelijk vacuüm. Daarom krijgt ook de inbreng van de christelijke arbeidersbeweging aandacht. Daarnaast komt de wijze waarop tegenstrevers aankeken tegen socialisten, hun organisaties en activiteiten, ruim aan bod in spotprenten en affiches. Op die manier wordt het beeldpalet vervolledigd.

Dit boek is ook de eerste publicatie, die zich waagt aan een beschrijving van de recente politieke en sociale geschiedenis. Vooral bij de beoordeling van de meest recente periode is het gissen naar het historisch belang van sommige gebeurtenissen. Zoals Jaak Brepoels zelf aangeeft, is een zekere afstand in de tijd voor elke historicus nodig. Omdat hij als schepen rechtstreeks betrokken was bij de recente ontwikkelingen in de stad Leuven, werd voor het hoofdstuk dat die jaren beschrijft een beroep gedaan op Knack-journalist Walter Pauli, die dat deed onder de titel ‘Louisville aan de Dijle’.

Leven in Leuven schenkt een exemplaar van dit boek weg aan de derde persoon die ons via het contactformulier zijn of haar volledig naam doorgeeft met vermelding “125 jaar socialisme in Leuven”.

Praktisch
Het boek kost €25 (zonder verzendkosten). Je kan het bestellen bij Curieus Vlaams Brabant (tel. 016/23.64.34 of lothe.ramakers@curieus.be) of bij Amsab (tel. 09/2240079 of orders@amsab.be). Je betaalt na ontvangst van het boek. Het boek is ook verkrijgbaar in de Leuvense boekhandels. Leden van de socialistische mutualiteit kunnen het boek aankopen op de mutualiteit (tijdens de kantooruren) en betalen dan €20.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.