Ongehoord: actualiteitsgebonden lezingen in STUK

Onder de noemer Ongehoord organiseert STUK actualiteitsgebonden lezingen of gesprekken over onderwerpen die er toe doen in de wereld van vandaag. Ongehoord wil informeren, niet polariseren. De toegang is gratis. Je kan je ticket reserveren op ticket@stuk.be.

Populisme en democratie
donderdag 12 januari, 20u00, STUK Soetezaal. GRATIS [i.s.m. Oikos]
De (parlementaire) democratie staat steeds meer onder druk. In tijden waarin burgers mondiger worden en politici zichtbaarder, wordt de kloof tussen beiden steeds breder. Moderne vormen van populisme steken als reactie hierop de kop op: in tijden van onzekerheid is de ferme taal van de demagogie een succesvolle strategie.
Sprekers: Dick Pels (socioloog), Peter Vermeersch (hoogleraar politieke wetenschappen K.U.Leuven en mede-organisator G1000).
Moderator: Dirk Holemans (Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering)

Leuven Klimaatneutraal: een vorm van sociaal contract?
zondag 19 februari, 15:00, STUK Auditorum. GRATIS [i.s.m. Oikos & Masereelfonds]
De opwarming van de aarde is één van de meest stringente mondiale problemen. Hier en daar ontstaan initiatieven om hierop een antwoord te bieden. Zo wil Leuven in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Wat betekent dat precies? Wat moet er dan gebeuren? Is er een soort ‘sociaal contract’ nodig om dit te bereiken? En wie moet er dan allemaal meewerken?
Sprekers: Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu, Leuven), Peter Tom Jones (K.U.Leuven en projectgroep Leuven Klimaatneutraal 2030), Dirk Holemans (Oikos)

Voorbij het sociaal contract
ma 20 februari, 20:00, STUK Auditorum. GRATIS
Wat betekent het begrip ‘het sociale contract’ nog in de huidige maatschappij. Het concept wordt vanuit verschillende benaderingen onder de loep genomen. The social contract is tevens het thema van de Artefact-expo in STUK (van 14 tot 23 februari).
Sprekers: Frank Vandenbroucke (K.U.Leuven en Universiteit van Amsterdam), Antoon Vandevelde (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven), Ewald Engelen (columnist De Groene Amsterdammer)
Moderator: Rudi Laermans (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven)

Kunst en samenleving
maandag 27 februari, 20:00, STUK Soetezaal . GRATIS [i.s.m. VTi]
De positie van kunst en de kunstenaar in de moderne maatschappij is prangender dan ooit. Voor het VTi (Vlaams Theater Instituut) schreef kunstenaar Michiel Vandevelde een tekst met de titel De waarde van kunst, die het onderwerp vormt van deze avond.
Sprekers: Lars Kwakkenbos (schrijver en dramaturg), Michiel Vandevelde (kunstenaar), Rob Riemen (essayist en oprichter van het cultuurfilosofische Nexus Instituut), Willy Thomas (acteur)
Moderator: Erwin Jans (theaterwetenschapper en dramaturg)

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.