Infoavond: Leren leven met een handicap, een kind met een handicap

Je wordt plots geconfronteerd met een handicap …
Je handicap verergert en je beperkingen nemen toe …
Je kind wordt geboren met een handicap …
Je kind krijgt een ongeval met ernstige gevolgen …

Hierdoor verandert je leven drastisch: verlies van werk en vaardigheden, verlies van dromen die je had voor je kind, …
Hoe ga je om met dit verlies? Kan je ooit tot aanvaarding komen en hoe doe je dat?
‘Aanvaarding’, niet in de zin van ‘berusten’, eerder een actief aanvaarden van de gevolgen die jouw situatie met zich meebrengt. Hoe geef ik de handicap een plaats in mijn leven

Spreekster: Linda Robben, ervaringsdeskundige en therapeute

Praktisch
Dinsdag 7 februari 2012 om 19.30 uur
’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-lo)
3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG, 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen,betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.