Geen toelating fuiven in het weekend in dancing Lido

BVBA Lido uit Leuven had aan het stadsbestuur van Leuven een aanpassing van de bijzondere voorwaarden uit hun milieuvergunning gevraagd. De uitbater van deze dancing in de Bogaardenstraat wilde ook tijdens het weekend fuiven organiseren in de grote zaal. Leuven weigerde deze uitbreiding. Daarop ging Lido in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant. Maar de deputatie bevestigt nu de weigering van de stad Leuven. Hierdoor kan de Lido in het weekend geen fuiven organiseren in de grote zaal. De deputatie vindt dat de weigering van de stad Leuven voldoende gemotiveerd is en dat de huidige milieuvergunning zorgt voor een goed evenwicht tussen een fuifzaal in een woonwijk en geluidsoverlast voor de buurt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.