Archief voor 4 februari 2012

Leives in de Kerrek

De minse paaze dikkels dat iet moo plezant kan zoën, as ge’t in ‘t Leives vertelt. Mis, doo zen uek zokes die serjeis en manjifik kinne zoën in ons dialect.
Zue es’t naa stillekes on een tradiese dat up den twidde zondag van de fieetegdogentoëd in de Sint Pieeterskerrek de mis in ‘t Leives wed geleizen en gezunge.
Deis joor es dat de zondag de 4e mêt um alleverellef.
Da’s een inisjatief van dieeken De Gendt (zellef ne Mechelieer moo ie in Leive naa al dik ingebergerd), de Sint Pieetersparoche en de Leivese Joorzangers, onder de kindige loëding van Andrei Vandeput en mei de meidewêrking van versjillende leiden van den Akademie van ‘t Leives.

In primeur kroëgde ie den tekst die ‘t publiek up d’uegte bringt van dat evenement dat de Vafde Missa Lovaniensis is.

Wanniee da me 5 joor gelê in de Sint Pieeterskerk mei doë 1ste Leivese mis begoste, was da ni mieer of ni minder as nen ‘try out’, een oeetprobeisel, mei ne gruete rizikofaktor. Et was in zeikere zin gereskeid vei iet onontastboor as een eucharistieviering min of mieer te ontdeun van et sakrool elemènt, of annes gezieed van te roken on de geoëkte, kriptisse tool van de katolieke liturzjie…Moo wa gebeiden er?
Geluevege en minder geluevege, Leivenieers, Gruet Leivenieers en minse van nog e bekke vèdder emme dat inisjatief in ennen èt gesloute. De Sint Pieeterskerk kint joorloëks ne grueten teuluep. En et mag gezieed wedde, doo wed mei ieel veil zerg umgegon mei de liturgisse tekste. De gezangen en de liturgisse gebeide klinke noëg natierloëk in et Leives.
Den dieeken en al de meidewêrkers (de Joorzangers, lektoren enz.) ieeten ale, de entoeziastelinge, de ouvertoeegde, de simpatizante, de niefkoumers en al doë die de Leivese tool geneige zen, uek deis joor wei ongeluefloëk welkum in Sint Pieeter, een kerk-in-volle-gloure. En alles zal verluepe lak as da me da van zue e godsdinsteg evenemènt meige verwachte: ingetougenoëd, gebed, moo serteu God die sprekt tot in ons èt.
M’emme naa al den indruk dat et wei een èchte volksveroeezing goo wedde. Fred Brouwers, de deigelekoëd en deigdelekoëd zèlf, zal iederieen verwelkoumen in beschoofd Leives, de Joorzangers zelle klinke lak as een eimels ingelekuer, de lektouren, de lektrisses en de koselebrant zelle mei enne tekste nog mieer glans verlieenen on de viering, dieeken Dirk De Gendt zal noo alle woorschoënlekoëd wei e bekke bieeter Leives klappen as verlê joor en de vips tenslotte, zelle wei vanvei meige zitte. En dan zwoëge me nog van de resèpsen achteraf…Bref, iederieen zal wei loisteren en geniete van de roëke tool van ons stad. Ziet da ge der boë zoët, van den ieeste meniet tot de leste. Ale geluef zal er wel boë vore.
De Leivese mis? Een belieevenis!!

Sint-Pieeterskerk Leive

Missa Lovaniensis V
Zondag 4 mêt 2012 um 10.30 iere.

Ni te mankeire!

Bookmark and Share

Guido Belcanto op 22 februari 2012 in 30CC

Guido Belcanto heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn uiteindelijke ambitie is: de grenzen van het levenslied verleggen en het genre behoeden voor de ondergang. Dat hij met glans geslaagd is in deze opdracht, werd onlangs officieel bekrachtigd. Op de stoep aan de Ancienne Belgique in Brussel kreeg hij een ster met zijn naam in de Walk of Fame, een eer die enkel weggelegd is voor de echte baanbrekers. Daar ligt hij in het illustere gezelschap van The Scabs, The Kids, Gorki en Raymond van het Groenewoud, waarmee bewezen is dat Belcanto (samen met Raymond) de Vlaamse zanger is met het allerhoogste rock and rollgehalte.

25 jaar lang heeft men geprobeerd om Guido Belcanto te ‘categoriseren’ maar niemand is daar ooit in geslaagd. Hij is een stroming op zich. Geheel terecht mag hij daarom zeggen: ‘Een man als ik ontmoet je niet elke dag’. Het is meteen de titel van zijn nieuwe, in oktober 2011 verschenen plaat en tevens van de theatertoer die daaraan gekoppeld is. Hierin brengt hij zijn nieuwe songs ten gehore plus zijn onsterfelijke hits begeleid door zijn 4 fabuleuze muzikanten.

Op 22 februari 2012 om 20.00u is Guido Belcanto te gast in 30CC/Minnepoort te Leuven. Wie ooit een zaalconcert van Guido meemaakte, weet wat hij kan verwachten!

Reservatie: 016/30.09.00 of www.30cc.be

Bookmark and Share

Patrick Van Caeckenbergh – La ruine fructueuse

Patrick Van Caeckenbergh (Aalst, °1960) creëert fantasierijke collages en sculpturen die de verbeelding prikkelen en vaak herinneren aan fabels en sprookjes. In zijn barok en mysterieus oeuvre brengt hij de wereld en zijn eigen leefomgeving op een hoogst persoonlijke manier in beeld. De tentoonstelling in M brengt een overzicht van zijn oeuvre, met werk van de jaren tachtig tot vandaag.

Parallel verschijnt er een uitgebreide, drietalige monografie over zijn oeuvre en een kunsteditie.

De tentoonstelling loopt nog tot 22 april in M. Meer info.

Bookmark and Share

Dag van de Ambachten

Zondag 5 februari is het opnieuw Dag van de Ambachten ! Dit evenement wil de ambachtelijke beroepen in België promoten en opwaarderen, omdat ze maar al te vaak zo onbekend blijven. Het geeft de bezoekers de kans om een originele zondag met het gezin door te brengen die bestaat uit een bezoek aan creatieve ateliers, demonstraties en ook proeverijen van alle slag!

Deelnemende ambachtslieden uit Leuven en omstreken:

Bookmark and Share