Leives in de Kerrek

De minse paaze dikkels dat iet moo plezant kan zoën, as ge’t in ‘t Leives vertelt. Mis, doo zen uek zokes die serjeis en manjifik kinne zoën in ons dialect.
Zue es’t naa stillekes on een tradiese dat up den twidde zondag van de fieetegdogentoëd in de Sint Pieeterskerrek de mis in ‘t Leives wed geleizen en gezunge.
Deis joor es dat de zondag de 4e mêt um alleverellef.
Da’s een inisjatief van dieeken De Gendt (zellef ne Mechelieer moo ie in Leive naa al dik ingebergerd), de Sint Pieetersparoche en de Leivese Joorzangers, onder de kindige loëding van Andrei Vandeput en mei de meidewêrking van versjillende leiden van den Akademie van ‘t Leives.

In primeur kroëgde ie den tekst die ‘t publiek up d’uegte bringt van dat evenement dat de Vafde Missa Lovaniensis is.

Wanniee da me 5 joor gelê in de Sint Pieeterskerk mei doë 1ste Leivese mis begoste, was da ni mieer of ni minder as nen ‘try out’, een oeetprobeisel, mei ne gruete rizikofaktor. Et was in zeikere zin gereskeid vei iet onontastboor as een eucharistieviering min of mieer te ontdeun van et sakrool elemènt, of annes gezieed van te roken on de geoëkte, kriptisse tool van de katolieke liturzjie…Moo wa gebeiden er?
Geluevege en minder geluevege, Leivenieers, Gruet Leivenieers en minse van nog e bekke vèdder emme dat inisjatief in ennen èt gesloute. De Sint Pieeterskerk kint joorloëks ne grueten teuluep. En et mag gezieed wedde, doo wed mei ieel veil zerg umgegon mei de liturgisse tekste. De gezangen en de liturgisse gebeide klinke noëg natierloëk in et Leives.
Den dieeken en al de meidewêrkers (de Joorzangers, lektoren enz.) ieeten ale, de entoeziastelinge, de ouvertoeegde, de simpatizante, de niefkoumers en al doë die de Leivese tool geneige zen, uek deis joor wei ongeluefloëk welkum in Sint Pieeter, een kerk-in-volle-gloure. En alles zal verluepe lak as da me da van zue e godsdinsteg evenemènt meige verwachte: ingetougenoëd, gebed, moo serteu God die sprekt tot in ons èt.
M’emme naa al den indruk dat et wei een èchte volksveroeezing goo wedde. Fred Brouwers, de deigelekoëd en deigdelekoëd zèlf, zal iederieen verwelkoumen in beschoofd Leives, de Joorzangers zelle klinke lak as een eimels ingelekuer, de lektouren, de lektrisses en de koselebrant zelle mei enne tekste nog mieer glans verlieenen on de viering, dieeken Dirk De Gendt zal noo alle woorschoënlekoëd wei e bekke bieeter Leives klappen as verlê joor en de vips tenslotte, zelle wei vanvei meige zitte. En dan zwoëge me nog van de resèpsen achteraf…Bref, iederieen zal wei loisteren en geniete van de roëke tool van ons stad. Ziet da ge der boë zoët, van den ieeste meniet tot de leste. Ale geluef zal er wel boë vore.
De Leivese mis? Een belieevenis!!

Sint-Pieeterskerk Leive

Missa Lovaniensis V
Zondag 4 mêt 2012 um 10.30 iere.

Ni te mankeire!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.