Missa Lovaniensis V op zondag 4 maart

Toen de initiatiefnemers 5 jaar geleden in de Sint Pieterskerk met die 1ste Leuvense mis begonnen, was dat niet meer of niet minder dan een ‘try out’, een uitprobeersel, met een grote risicofactor. Het was in zekere zin gedurfd om iets onaantastbaar als een eucharistieviering min of meer te ontdoen van het sacraal element, of anders gezegd van te raken aan de geijkte, cryptische taal van de katholieke liturgie… Maar wat gebeurde er?

Gelovigen en minder gelovigen, Leuvenaars, Groot Leuvenaars en mensen van nog een beetje verder hebben dit initiatief in hun hart gesloten. De Sint-Pieterskerk kent jaarlijks een grote toeloop. En het mag gezegd worden: er wordt met heel veel zorg omgegaan met de liturgische teksten. De gezangen en de liturgische gebeden klinken als van nature in het Leuvens.

De deken en alle medewerkers (de Joorzangers, lectoren enz…) heten iedereen, de enthousiastelingen, de overtuigden, de sympathisanten, de nieuwkomers en al degenen die de Leuvense taal genegen zijn, welkom in Sint Pieter, een kerk-in-volle-glorie.

Fred Brouwers, de degelijkheid en deugdelijkheid zelve, zal iedereen verwelkomen in beschaafd Leuvens, de Joorzangers zullen klinken als een hemels engelenkoor, de lectoren, de lectrices en de concelebrant zullen met hun teksten nog meer glans verlenen aan de viering, deken Dirk De Gendt zal naar alle waarschijnlijkheid weer een beetje beter Leuvens klappen dan vorig jaar en de vips tenslotte, zullen weer vooraan mogen zitten. En er is ook nog een receptie achteraf…

Mis deze uniek belevenis niet. Zondag 4 maart om 10.30u.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Missa Lovaniensis V op zondag 4 maart”

verhavert bart
(on februari 27th, 2012 at 8:42)

er moesten meer dingen in het leuvens zijn