EcoWerf krijgt nieuwe milieuvergunning voor afvalcentrum

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft een milieuvergunning toegekend aan EcoWerf voor de verdere uitbating en verandering van hun afvalcentrum aan de Aarschotsesteenweg in Leuven.

EcoWerf had een milieuvergunning aangevraagd voor de verdere uitbating en verandering van hun afvalcentrum aan de Aarschotsesteenweg 210 in Leuven. De drie aparte milieuvergunningen die EcoWerf in het verleden nodig had voor zijn activiteiten werden gebundeld in één nieuwe milieuvergunning. Zo kan EcoWerf verder afval op- en overslaan (overslaan: opnieuw laden op een ander transportmiddel), composteren en het containerpark voor inwoners van de stad Leuven uitbaten.

In het afvalcentrum worden jaarlijks zo’n 50.000 ton huisvuil, 35.000 ton papier en karton, 6.000 ton PMD en 4.000 ton sloophout overgeslagen. In de toekomst gaat men het PMD via een schroefpers in volume verkleinen zodat het transport efficiënter wordt.

‘EcoWerf neemt voldoende maatregelen om de geuren van de afvalstoffen en de verwerking van de compost te beheersen. Zo vernevelen ze, is het stortplatform overkapt en wordt de lucht afgezogen en over biofilters geleid. De composteringshal staat in onderdruk en het afval wordt zo snel mogelijk afgevoerd. Vandaag rijden er gemiddeld 95 gevulde vrachtwagens per dag de site binnen en rijden er 25 gevulde vrachtwagens buiten naar een verwerker. De site is goed gelegen aan de autosnelweg Bertem-Lummen en door de werken aan Leuven-Noord zal de ontsluiting nog beter worden’, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.