Archief voor 27 maart 2012

Topwerken uit Noordbrabants Museum nu in M te gast

Van 22 maart tot en met 26 augustus 2012 is de tentoonstelling ‘Van voor Teniers tot na Ensor‘ in M-Museum Leuven te zien. Navolgers van Bosch, Rubens en Van Dijck staan zij aan zij met schilders zoals Constant Permeke, Edgard Tytgat, James Ensor en Jan Sluijters. Onder meer prachtig laatgotisch beeldsnijwerk, unieke historische stadsgezichten, bloemstillevens en jaargetijden geven een mooi overzicht van kunst uit de late vijftiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw.

M geeft een dertigtal topwerken uit de collectie van het Noordbrabants Museum van ’s-Hertogenbosch, dat zijn deuren sluit voor een fantastische metamorfose, een plaats tussen kunstwerken uit de M-collectie uit dezelfde periodes. Het initiatief sluit aan bij het feest van de 750-jarige historische band tussen Leuven en Den Bosch, dat in 2012 wordt gevierd. De kunstwerken zijn gedurende een half jaar exclusief in M te bewonderen.

Bruikleen
Het mag een gelukkig toeval genoemd worden dat het Noordbrabants Museum, net nu tijdens het feestjaar 2012, gesloten is wegens verbouwingswerken. Rond de jaarwisseling 2012-2013 heropent het
immers in een geheel vernieuwd museumkwartier waartoe ook het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch zal behoren. De collectiestukken worden tot de heropening in tijdelijke depots en in diverse andere musea ondergebracht, waaronder ook in M. Het gebeurt niet vaak dat een museum meerdere topstukken in bruikleen geeft aan een buitenlands museum.

Kruisbestuiving
Deze tentoonstelling brengt geen kunstenaar of materiaal voor het voetlicht en beperkt zich evenmin tot een periode of thema. Ze biedt een dwarsdoorsnede doorheen de collectie van Den Bosch, zij aan zij met enkele relevante collectiestukken van M. Van voor Teniers tot na Ensor biedt een overzicht van Brabantse Kunst van de late 15e eeuw tot midden 20ste eeuw. Ruim voor Teniers en ruim na Ensor dus.
Het is voor de Vlaamse museumbezoeker een unieke gelegenheid om deze kruisbestuiving, die ongekende pareltjes bevat, binnen het unieke kader van M te ontdekken. Het verhaal van het oude hertogdom Brabant (waartoe zowel Leuven als Den Bosch behoorden) en dat ook in de M-collectie een bindmiddel is, krijgt hierdoor een nieuwe dimensie.

Publicatie
‘Reflecties’, het tijdschrift van M, biedt een overzicht van projecten en tijdelijke tentoonstellingen in en vanuit het museum. Auteurs van buitenaf leveren tekst en beeld, in nauwe samenwerking met de medewerkers in huis. Alle uitgaven van ‘Reflecties’ zijn verkrijgbaar in de M-shop.

Reflecties #15, Van voor Teniers tot na Ensor, biedt de lezer uitzonderlijk geen essay van een gastauteur, maar is opgevat als een catalogus bij de tentoonstelling. Er werd voor elk tentoongesteld werk een catalogusnota en kleurenafbeelding opgenomen.

De selectie van zowel de Bossche als de Leuvense collectiestukken, het leggen van de contacten met het Noordbrabants Museum en ook het schrijven van de teksten van deze publicatie werden uitgevoerd onder de deskundige leiding van conservator Veronique Vandekerchove (1965-2012), samen met haar team.

Op 25 januari 2012 overleed zij aan de gevolgen van een tragisch verkeersongeval. Dit plotse verlies en het enorme verdriet dat het teweeg brengt, plaatst deze tentoonstelling in een andere context en dwingt ons tot relativering en bezinning. De tentoonstelling en publicatie worden dan ook opgedragen aan Veronique Vandekerchove, die een ongebreidelde passie koesterde voor de Leuvense collectie en het verhaal van M, zoals dat vandaag bestaat, vormgaf. Zonder haar enthousiasme zou ook dit project niet hebben kunnen plaatsvinden.

Bij deze tentoonstelling is een audioguide voorzien die aan het onthaal kan verkregen worden tegen een kleine vergoeding. Er zijn ook groepsrondleidingen en voor de allerkleinsten werd een kinderquiz op maat uitgewerkt.

Bookmark and Share

“Film is de leukste vorm van bedrog”

Eergisteren bezocht ik samen met drie vriendinnen de expo Cinema Leuven. Filmaffiches in the picture, die momenteel loopt in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten. (OPEK)
Voor liefhebbers van filmgeschiedenis en oude affiches is dit een absolute must. Zo kwam ik er te weten dat Leuven vroeger maar liefst 19 bioscopen telde en dat ze ieder hun eigen aanbod hadden. Daarnaast kan je op de tentoonstelling filmaffiches bewonderen van de periode 1930-1960.

In de exporuimte vind je een retro mini-bioscoop, waar je getrakteerd wordt op korte filmpjes die het publiek moesten opwarmen voor de eigenlijke show begon.
Ikzelf vond de expo matig. Er hangt relatief weinig als je weet dat het Stadsarchief 2495 van die posters bezit. De gids is, wat mij betreft, een beetje overijverig maar ik ga gewoon liever zelf op ontdekking.
Toch heb ik geen spijt van mijn bezoek omdat de affiches soms echte kunstwerken zijn –er hangen er o.a. van René Magritte, ondertekend met een schuilnaam weliswaar –  en je via de infoborden de geschiedenis van de Leuvense cinemacultuur leert kennen. Bovendien is het gratis. Niet onbelangrijk voor de arme studenten onder ons.
Je begrijpt dat ik als voormalig geschiedenisstudent en filmadept dus wel moést gaan.
Plan dus nog snel een tripje in die richting. En avant!

De expo Cinema Leuven. Filmaffiches in the picture loopt nog tot 31 maart 2012 in het OPEK
Open van dinsdag tem zondag, tussen 10 en 18 uur. Maandag gesloten. Gratis toegang.

Bookmark and Share