Paul Mariën exposeert in 30CC/Romaanse Poort

Kunstschilder Paul Mariën schept een kunst die door velen kan gesmaakt worden. Hij is een schilder die de waarden van het verleden combineert met een visie van de hedendaagse beeldende kunst. Techniek is voor hem een belangrijk middel dat hem in staat stelt de realiteit te verlaten en te vluchten in een magische wereld. Hij bezit de gave om de kunst dichter bij de ‘gewone man’ te brengen via schoonheid, natuurlijke observatie en aanvaardbare vormgeving.

Hij treft de toeschouwer in zijn emoties door zijn niet aflatende werkzucht, nauwgezetheid en verfijning die hij aan zijn werken besteedt. Soms werkt hij wekenlang, maandenlang aan éénzelfde schilderij en schept zodanig een product van zijn eigen verbeelding met een magische ondertoon. Paul heeft een duidelijke relatie met het verleden, waar hij graag nu en dan induikt.

Paul is geen ‘ivorentorenkunstenaar’, maar noemt zich liever ‘koekendozenkunstenaar’, een titel die Jan Hoet bedacht voor de romantische kunst uit de 19e eeuw die Jef Rademakers verzamelt. Als ingeweken Leuvenaar kent Paul Mariën zijn stad als geen ander. Hij vereeuwigt de Leuvense bouwwerken met grote accuraatheid en geeft ze een plaats binnen zijn eigen gevoelswereld. Zijn stadsgezichten roepen een bevreemdende atmosfeer op, niet alleen door het gebruik van een chromatisch kleurenpalet, maar ook door de uitstraling van weemoed, tragiek en verwachting. De allegorische toets komt tot uiting in zijn gebruik van universele metaforen als de eenhoorn, vlinders, pauwen en draken.

Expo Leuven
Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer ‘Expo Leuven’. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Praktisch
Expo Romaanse Poort
Brusselsestraat 63, Leuven
4 april tot en met 5 mei 2012 – Vernissage op zaterdag 31 maart om 17.00 uur
Openingsuren: woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.