Archief voor 3 april 2012

Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Het Leuvense Meldpunt Discriminatie heeft haar derde volledige werkingsjaar achter de rug. Het aantal dossiers steeg in 2011 met 70 % ten opzichte van 2010.

Bijna 60% van de meldingen gebeurde via e-mail. 17% van de melders nam telefonisch contact op. In 21% van de gevallen kwam de melder zijn verhaal persoonlijk doen.

Net als in 2010 spannen de raciale dossiers de kroon. Tegelijk is er een significante toename van het aantal meldingen op basis van vermogen. Het gaat dan vooral om de uitsluiting van kandidaat-huurders met een beperkt inkomen van de private huurmarkt.

In een kleine helft van de dossiers (46%) oordeelt het Meldpunt dat er inderdaad sprake is van discriminatie of van een sterk vermoeden van discriminatie. Voor 29% van de dossiers heeft het Meldpunt onvoldoende elementen om een oordeel te vormen. 12% van de dossiers worden geklasseerd als ‘geen discriminatie’.

Preventieve werking
De preventieve werking richtte zich in 2011 hoofdzakelijk op de aanpak van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Mensen met een leefloon of uitkering vinden niet of nauwelijks nog een huurwoning in Leuven. De problematiek is gekend. Toch blijkt het moeilijk om tot duurzame oplossingen te komen.

Begin 2011 werd van start gegaan met enkele initiatieven om de positie van ‘intermediairen op de huurmarkt’ (= hulpverleners die hun cliënten helpen in een zoektocht naar een geschikte huurwoning) te versterken. Het Meldpunt beperkt zich echter niet tot het sensibiliseren en versterken van de welzijnssector. Ook andere partijen, zoals eigenaars en vastgoedmakelaars, worden betrokken.

Algemeen
Sinds 2011 heeft elke Vlaamse centrumstad een Meldpunt Discriminatie. In januari 2012 verscheen een kritisch artikel in de Vlaamse pers over de zinvolheid van de 13 Meldpunten Discriminatie in Vlaanderen. Het beperkte aantal meldingen en dossiers in 2010 (841 meldingen en 596 dossiers) deed de vraag rijzen of discriminatie en racisme een groot maatschappelijk probleem vormen. De beperkte bekendheid van de Meldpunten in beschouwing genomen, is het aantal echter niet onaanzienlijk. 2011 kende bovendien een significante stijging van het aantal dossiers.

Meer informatie
Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Bookmark and Share

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

De leerlingen van kleuter- en basisschool Sint-Pieters uit Korbeek-Lo werken al enkele maanden aan een groot kunstproject geïnspireerd door het werk en de tentoonstelling van Patrick Van Caeckenbergh in M. Sproetel, een vreemd wezentje werd geboren!

De leerkrachten van de Sint-Pietersschool ontmoetten Sproetel tijdens een bezoek aan M. Sproetel kwam uit een fantasiewereld waar hij zich op en top thuis voelde. Op een dag sprong hij echter iets te hevig op zijn staart. Zo kwam hij in onze wereld terecht. Al snel miste hij fantasie, kleur en vrolijkheid. Daar haalde hij immers zijn energie uit. Terugspringen lukte hem niet meer…

Omdat hij bovendien zijn vriendinnetje Sprinkel ongelooflijk hard miste, werd hij ongelukkig. Eigenlijk wou hij zo snel mogelijk terug naar zijn eigen wereld. De leerlingen van de Sint-Pietersschool besloten om hen te helpen en maakten allerlei kleurige kunstwerkjes, zodat Sproetel en Sprinkel weer verenigd zouden worden! Een onderdeel van het project is een grote tentoonstelling in M.

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Sint-Pietersschool Korbeek-Lo stelt tentoon in M

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share

38ste Paasfeesten met volksdans en volksmuziek

Al 38 jaar organiseert een groepje enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met de stad de Leuvense Paasfeesten. Volksdansgroepen uit heel Europa en zelfs daarbuiten zijn daarvoor al naar Leuven afgezakt in het Paasweekeinde. Ook buitenlandse groepen komen hun tradities tonen. Zij worden in Leuven verwelkomd door de dans- en vendelgroepen Rozemarijntje, Reuzegom, ‘t Havermeuleke en Carpevento. De buitenlandse groepen zijn Cabeolum’Folk uit Frankrijk, Folklore Ensemble DUBRAVA uit Slowakije en Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela uit Portugal.

De Paasfeesten gaan door van vrijdag 6 tot en met maandag 9 april 2012. Het programma bestaat uit de volgende activiteiten:

Vrijdag 6 april 2012

 • Van 14:00 tot 17:00 seniorenvoorstelling in de Feestzaal Rijschoolstraat 21, 3000 Leuven
, met voorstelling van de verschillende buitenlandse groepen
. De inkom is 6 euro (koffie en taart inbegrepen), 0-12 jaar gratis. Reservatie is verplicht

.
 • Om 20:00 een stadsspel

Zaterdag 7 april 2012

 • Van 13:30 tot 17:00: FolkloreCarroussel in de Leuvense binnenstad 
met optredens en animatie in het historisch centrum van Leuven.
 • Van 15:00 tot 16:00: voorstelling van de deelnemende volksdansgroepen aan het publiek op de Grote Markt en Paaseierenworp en aansluitend versnijding van het paaslam op het Mathieu De Layensplein.
 • 20:00 : Internationaal Volksdansbal 
in de Feestzaal Rijschoolstraat 21, 3000 Leuven, met samendans met de buitenlandse groepen, afgewisseld met Vlaamse volksdansen. De inkom bedraagt 6 euro; voorverkoop en mindervaliden: 4,5 euro

Zondag 8 april 2012

 • 10:30: Festivalmis in de Sint-Pieterskerk in Leuven
 •  • Namiddag: optredens en animatie in diverse ouderlingen tehuizen in het Leuvense en deelname van de buitenlandse groepen aan het festival in Leest.

Maandag 9 april 2012

 • Voormiddag : optredens en animatie in diverse ouderlingentehuizen in het Leuvense.
 • 14:30: Festivaloptreden in de Feestzaal Rijschoolstraat 21, 3000 Leuven met een groots optreden van alle deelnemende groepen. De inkom beraagt 9 euro; voorverkoop, senioren en mindervaliden: 7 euro
 • 20:00: afscheidsavond met dans en zang
Bookmark and Share