Archief voor 9 april 2012

Scala & Kolacny Brothers treden op in Leuven

Op 2 mei 2012 zal het Vlaamse meisjeskoor Scala een gloednieuw en verrassend concerten brengen in de Schouwburg van Leuven.

Na een lange reeks optredens in (onder meer) de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Spanje heeft Scala niet alleen een heleboel nieuwe nummers klaar. Ook de ‘look’ van Scala zal anders zijn. Zo wordt de nieuwe show onder meer uitgewerkt op vlak van bewegingsexpressie en ook licht, video en decor worden in een fascinerend, nieuw kleedje gestoken.

Scala wil de Vlaamse fans graag als eerste laten proeven van de nieuwe artistieke invalshoeken op het podium. Dus ook iedereen die “Scala & Kolacny Brothers” al eerder aan het werk zag, kan zich in mei 2012 aan een voorsmaakje van het ‘nieuwe Scala 2012’ verwachten!

Bookmark and Share

Forumavond Welke auto zal ik morgen kopen?

Ondanks de grote weerklank die elektrische auto’s krijgen in pers en media lijken er nog veel obstakels te zijn om de elektrische wagen op grote schaal in gebruik te nemen. Er zijn in de wetenschappelijke wereld en in het bedrijfsleven dan ook erg verschillende standpunten over de meest opportune wagens voor de toekomst. Op deze forumavond willen we deze stemmen aan bod laten komen en naast de elektrische wagen ook alternatieven als aardgasvoertuigen en elektrisch hybride voertuigen hun (rechtmatige?) plaats geven. We zullen ook een afgevaardigde van de automobielsector aan het woord laten.
Volgende deskundige sprekers hebben hun medewerking verzekerd:

  • Eric Van den Bulck, KU Leuven, Departement Werktuigkunde
  • Johan Driesen, KU Leuven, Departement Elektrotechniek
  • Stef Proost, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
  • ir. Luc Vinckx – Manager International Regulations Europe, GME Engineering – Certification and Regulations (Hoe ziet een automobielconstructeur de toekomst van de personenwagen?)

De forumavonden zijn een gezamenlijk initiatief van VILv, KVIV en Leuven Inc.

Praktisch
Datum: 17 april 2012, aanvang om 19u30 u, gevolgd door receptie, er zijn vooraf broodjes voorzien vanaf 18u45
Locatie: Aula van de Tweede Hoofdwet (Thermotechnisch Instituut), Arenbergpark Heverlee. Parkeren kan op de parking van Werktuigkunde, Celestijnenlaan 300 en op de parking van het kasteel zelf (gelegen tussen het kasteel en gebouw Elektrotechniek).
Deelnamebijdrage: Gratis
Inschrijven: via http://www.vtk.be/alumni/activiteiten/forumavonden/inschrijven20120417.html

Bookmark and Share

Lezing De media in Vlaanderen: zeven uitdagingen voor de toekomst

Peter Frans Anthonissen is specialist in reputatiemanagement, oprichter en gedelegeerd bestuurder van het gespecialiseerde communicatieadviesbureau A&A, voorzitter van Brandtpunt Ontbijtgesprekken en stichtend voorzitter van Alumni Lovanienses Antwerpen. Hij studeerde af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid als Licentiaat in de Rechten in 1979, als Licentiaat in het Notariaat in 1980 en als geaggreerde in de Rechten voor het NUHO in 1981. In 1983 werd hij Master of Laws aan de University of Cambridge. Hij was journalist bij De Standaard en De Financieel-Economische Tijd tot hij in 1987 het communicatieadviesbureau Anthonissen & Associates oprichtte. Anthonissen is gastdocent aan o.m. Vlerick Leuven Gent Management School, Antwerpen Management School (AMS-Universiteit Antwerpen) en Erasmus Universiteit (Rotterdam). Hij publiceerde meer dan tien boeken, waaronder de bestsellers Murphy was een optimist, In de Naam van de Faam en Stop de pers. Hij is columnist in Trends Magazine en een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Programma :
19u30 : Inleiding op de voordracht door dhr. Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd bestuurder bij UNIZO
19u40 : Presentatie door Peter Frans Anthonissen, communicatiespecialist en voorzitter van Alumni Lovanienses Antwerpen
Vervolgens wordt u een receptie aangeboden door Alumni Lovanienses en de K.U.Leuven.

De lezing is een initiatief van de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses vzw.

Praktisch
Datum: Vrijdag 20 april 2012 vanaf 19u30
Locatie: Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22 te Leuven
Deelnamebijdrage:
– € 5 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen in 2012
– € 10 per persoon voor niet-leden
over te schrijven voor maandag 16 april van op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 (BIC : KREDBEBB) van Alumni Lovanienses vzw met vermelding “voordracht P.F. Anthonissen, uw naam en eventueel de naam van uw partner”. Inschrijvingen moeten bevestigd worden op e-mailadres activiteiten@alum.kuleuven.be

Bookmark and Share

Colloquium en panelgesprek De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel

De effecten van de Europese en internationale rol van Brussel blijven niet beperkt tot het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar zijn in toenemende mate ook in de Rand voelbaar. Internationale instellingen en bedrijven vestigen zich in omliggende gemeenten nabij de Europese hoofdzetel en trekken daarbij diverse diensten en arbeidskrachten aan. Door de sterke bevolkingsgroei in de hoofdstad en de uitstroom van anderstaligen naar de Rand, maar ook door de aanwezigheid van tijdelijke arbeidskrachten, voornamelijk uit de EU-landen, staat het Nederlandstalig karakter van deze gemeenten onder druk.  Inzetten op de internationalisering van de economie en de samenleving wordt door de Vlaamse overheid gezien als een economische noodzakelijkheid met veelal positieve effecten, maar op een aantal terreinen wordt de impact als problematisch ervaren en worden passende beleidsantwoorden gezocht.

Het colloquium wil een status quaestionis op maken van het onderzoek in binnen- en buitenland naar de effecten van deze internationalisering op demografisch, economisch, cultureel, sociaal, ruimtelijk, politiek vlak en ook op niveau van identiteit en taalgebruik. Hoe kan worden omgegaan met deze vraagstukken tegen de achtergrond van het beleid van de Vlaamse overheid en van de provincie Vlaams-Brabant dat erop gericht is om het Nederlandstalig karakter van de gemeenten te handhaven, sociale verdringing tegen te gaan en de open ruimten te beschermen?

Brussel en het randgebied zijn economisch en functioneel sterk vervlochten, maar administratieve en politieke grenzen maken een coherent beleid slechts mogelijk indien alle betrokken overheden en bestuursniveaus hun verantwoordelijkheid opnemen en samenwerken. Zowel het spanningsveld als de samenwerking van steden en hun omringende regio zijn een internationaal gegeven. Daarom komen ook buitenlandse cases en vergelijkingspunten met Brussel en andere steden aan bod.

Het colloquium is een intitiatief van Documentatiecentrum Vlaamse Rand.

Praktisch
Donderdag 26 april 2012, van 9u30 tot 15u45
Provinciehuis, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
De deelname aan het colloquium is gratis, maar inschrijven is aangewezen. Er wordt op uw aanwezigheid gerekend indien u zich inschrijft. De deelnemersmap, broodjeslunch en koffiepauzes worden voorzien.
Meer info op http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=870

Bookmark and Share