Archief voor 14 april 2012

Stad ontwikkelt toekomstvisie voor stadspoort Bodart

De stad Leuven diende bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor een conceptsubsidie voor het innoverende stadsvernieuwingsproject ‘stadspoort Bodart’. “Met dit project wil de stad Leuven een onderbouwde en maatschappelijk gedragen ontwikkelingsvisie realiseren voor het projectgebied Bodart als multifunctionele pool,” aldus schepenen Carl Devlies en Dirk Robbeets.

De stad Leuven wil aan de hand van een conceptstudie een toekomstvisie ontwikkelen voor de omgeving van het kruispunt Koning Boudewijnlaan –Kapucijnenvoer (het zogenaamde projectgebied ‘stadspoort Bodart’). Dit gebied heeft veel landschappelijke mogelijkheden als schakel tussen de campus van de KU Leuven met een open parkkarakter en het dichte stedelijke weefsel van de binnenstad. Het gebied is woongebied, doet dienst als verbindingspoort, heeft een openruimtekarakter en ligt nabij belangrijke economische kennissites als Imec en High Tech Campus Arenberg. Die unieke positie in de stedelijke structuur maakt een onderbouwde ontwikkelingsvisie voor stadspoort Bodart noodzakelijk.

Het gebied werd in het ruimtelijk structuurplan van Leuven al geselecteerd als multifunctionele ontwikkelingspool, naast de Remysite, de Vaartkom, de stationsomgeving en de Philipssite. Het is de laatste pool die nog moet ontwikkeld worden.

Partners
In eerste instantie wordt samengewerkt met het agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Onroerend Erfgoed en de KU Leuven. Schepenen Carl Devlies en Dirk Robbeets kunnen niet genoeg benadrukken dat stadspoort Bodart een aangename en goed functionerende plek in de stad moet worden met veel aandacht voor een optimale en verkeersveilige oplossing voor de vele fietsers en voetgangers.

Subsidie
De Vlaamse overheid verleent steden project- en conceptsubsidies voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten op voorwaarde dat ze een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. Ze moeten ook gerealiseerd worden in samenwerking met de private sector.

Het is niet de eerste keer dat Leuven beroep doet op subsidies van de Vlaamse overheid in het kader van stadsvernieuwing. Zo kreeg Leuven al projectsubsidies voor de Kop van Kessel-Lo (Park Belle-Vue), Leuven Vaartkom Noord en de Centrale Werkplaatsen.

Bookmark and Share

Israëlische kunstenaars in het STUK

Aïm Deüelle Lüski, Ariella Azoulay, Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann van 17 april tot 3 juni 2012 in STUK kunstencentrum Leuven

Deze tentoonstelling brengt werk samen van Israëlische kunstenaars en een curator van verschillende generaties. Allen reflecteren ze over het statuut van de fotografie en het politieke beeld.

Sinds het midden van de jaren ’70 construeert Aïm Deüelle Lüski telkens opnieuw andere fotocamera’s n.a.v. een bepaald fenomeen of een specifieke gebeurtenis op een historisch moment. Zijn werk kijkt kritisch naar de verticale structuur van fotografie en ontwikkelt andere manieren van denken over de fotografische ontmoeting. Ariella Azoulay presenteert Potential History: een fotoreeks met teksten en een video over een alternatieve verhouding tot de Palestijnse geschiedenis. Dit gedeelte van de tentoonstelling werd gecureerd door Ariella Azoulay. Daarnaast toont STUK ook Eitan Efrat en Sirah Foighel Brutmanns Printed Matter, een film over de vervlechting van private levens en hedendaagse geopolitiek. Brutmann’s vader André was een freelance persfotograaf die op dezelfde filmrolletjes waarop hij het Israëlisch-Palestijns conflict documenteerde ook beelden vastlegde van zijn vrouw en kinderen.

Praktisch
open | wo & do 14:00-21:00, vr – zo 14:00-18:00
gesloten op za 26 en zo 27 mei

Bookmark and Share