Stad ontwikkelt toekomstvisie voor stadspoort Bodart

De stad Leuven diende bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor een conceptsubsidie voor het innoverende stadsvernieuwingsproject ‘stadspoort Bodart’. “Met dit project wil de stad Leuven een onderbouwde en maatschappelijk gedragen ontwikkelingsvisie realiseren voor het projectgebied Bodart als multifunctionele pool,” aldus schepenen Carl Devlies en Dirk Robbeets.

De stad Leuven wil aan de hand van een conceptstudie een toekomstvisie ontwikkelen voor de omgeving van het kruispunt Koning Boudewijnlaan –Kapucijnenvoer (het zogenaamde projectgebied ‘stadspoort Bodart’). Dit gebied heeft veel landschappelijke mogelijkheden als schakel tussen de campus van de KU Leuven met een open parkkarakter en het dichte stedelijke weefsel van de binnenstad. Het gebied is woongebied, doet dienst als verbindingspoort, heeft een openruimtekarakter en ligt nabij belangrijke economische kennissites als Imec en High Tech Campus Arenberg. Die unieke positie in de stedelijke structuur maakt een onderbouwde ontwikkelingsvisie voor stadspoort Bodart noodzakelijk.

Het gebied werd in het ruimtelijk structuurplan van Leuven al geselecteerd als multifunctionele ontwikkelingspool, naast de Remysite, de Vaartkom, de stationsomgeving en de Philipssite. Het is de laatste pool die nog moet ontwikkeld worden.

Partners
In eerste instantie wordt samengewerkt met het agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Onroerend Erfgoed en de KU Leuven. Schepenen Carl Devlies en Dirk Robbeets kunnen niet genoeg benadrukken dat stadspoort Bodart een aangename en goed functionerende plek in de stad moet worden met veel aandacht voor een optimale en verkeersveilige oplossing voor de vele fietsers en voetgangers.

Subsidie
De Vlaamse overheid verleent steden project- en conceptsubsidies voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten op voorwaarde dat ze een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. Ze moeten ook gerealiseerd worden in samenwerking met de private sector.

Het is niet de eerste keer dat Leuven beroep doet op subsidies van de Vlaamse overheid in het kader van stadsvernieuwing. Zo kreeg Leuven al projectsubsidies voor de Kop van Kessel-Lo (Park Belle-Vue), Leuven Vaartkom Noord en de Centrale Werkplaatsen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.