Infosessie Orgaandonatie

Volgens de cijfers van de FOD Volksgezondheid steeg het aantal Belgische orgaandonoren het afgelopen jaar met 22 procent. Ons land telt nu wereldwijd het meeste orgaandonoren. De stijging blijkt echter lang niet voldoende om de wachtlijsten terug te dringen.

De goede cijfers zijn vooral te danken aan de strakke Belgische wetgeving. Mensen die hun organen niet wensen af te staan, moeten zich laten registreren en nabestaanden mogen donatie afwijzen, in tegenstelling tot in Nederland bijvoorbeeld, waar mensen zelf moeten aangeven dat ze donor willen zijn. Gemiddeld 15 procent van de Belgen weigert een donatie. Als de overledene zichzelf registreerde als donor, kan er zelfs niet geweigerd worden, zelfs niet als de nabestaanden zich verzetten tegen orgaandonatie.

De tweede reden voor het hoge aantal orgaandonoren in België is de uitgebreide sensibilisering. Zowel de overheid als tientallen vzw’s voeren geregeld actie om zoveel mogelijk mensen op de donorlijst te krijgen.

Ondanks de mooie cijfers blijft er in België echter een tekort aan donoren bestaan. De recordstijging heeft, jammer genoeg, immers geen grote impact op de wachtlijsten. De verklaring is dat donoren meestal mensen op leeftijd zijn, waardoor het hart en de longen te versleten zijn voor transplantatie.

Er is dus nood aan meer en vooral jonge donoren en daarom willen het Willemsfonds Vlaams-Brabant en Re-born to be alive de burgers graag informeren over hoe zij hierbij kunnen helpen.

De informatiesessie vindt plaats op 21 april om 10 uur in de Raadskelders van het Leuvense stadhuis. De aanwezigen zullen een deskundige uitleg krijgen van de vzw ‘Re-born to be alive’, een stichting die in 2002 werd opgericht door een jong meisje dat op een donorlong was aan het wachten. Na de infosessie krijgen de aanwezigen ook de kans om zich als donor te registreren. Om af te sluiten biedt het stadsbestuur van Leuven iedereen een drankje aan.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.