Twee Leuvense helden bekendgemaakt

Op vrijdag 13 april 2012 maakte de pers in primeur kennis met twee van de nieuwe helden van het stadhuis, gesuggereerd door het stadsarchief.

Om 14 uur arriveerde de heer Raoul Thybaut met zijn wagen van 1901 op de Vismarkt. Deze auto werd op de Vismarkt, waar nu verkoopzaal Lovansia is, gemaakt in de toenmalige Usines Delin. Joseph Delin (Leuven, 1863-1901) was de oprichter en bezieler van deze fiets- en autofabriek Delin. Dankzij hem had Leuven in de pioniersjaren van de automobielindustrie een eigen automerk. Weinig Leuvenaars weten dit. Daarom wil het stadsarchief Delins verdienste onder de aandacht brengen op de tentoonstelling in het stadhuis. Een originele Delinfiets en –auto worden speciaal voor de tentoonstelling door de heer Raoul Thybaut in bruikleen gegeven en zullen vanaf Erfgoeddag tot en met 13 mei in de wandelzaal van het stadhuis te bewonderen zijn. Naast de Delinauto van de heer Thybaut bestaan er nog slechts twee andere exemplaren: een ervan bevindt zich in Zweden en de andere staat in het Museo del Automóvil del Uruguay in Montevideo.

Nadien maakte stadsarchivaris Marika Ceunen in het stadhuis nog een tweede held bekend aan de hand van een originele Burroughs E101 computer. Dit was de eerste computer die de Leuvense universiteit in het laboratorium voor astronomie en geodesie in gebruik nam dankzij vernieuwer en genie Georges Lemaître (1894-1966). Via een samenwerking met het archief Lemaître van de UCL zal dit uniek stuk samen met nog andere documenten en objecten getoond worden in het stadhuis. Om te duiden hoe bijzonder Lemaître is geweest. Hij was priester, wetenschapper en hoogleraar aan de Leuvense universiteit. Zijn voornaamste wetenschappelijke bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie met zijn hypothese van het uitdijende heelal. Hij was de grondlegger van The Big Bang Theory. Deze twee en de dertien andere Leuvense helden kan iedereen vanaf Erfgoeddag op zondag 22 april tot en met zondag 13 mei 2012 in het Leuvense stadhuis komen ontdekken en bewonderen. De toegang is gratis.

Praktisch
Erfgoeddag Leuven op zondag 22 april 2012, van 10.00 tot 18.00 uur op verschillende locaties.
Info en gratis programmabrochures op erfgoedcel@leuven.be of tel. 016 27 22 85
www.erfgoedcelleuven.be, www.leuven.be en www.erfgoeddag.be
Centraal Infopunt op Erfgoeddag: stadhuis, Grote Markt 9, 3000 Leuven
De tentoonstelling Voor eeuwig held? rond de Leuvense helden in het stadhuis loopt nog tot en met 13 mei 2012. Gratis te bezoeken van dinsdag tot en met zondag, tussen 10 en 18 uur, stadhuis, Grote Markt 9, Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.