Nieuwe Erfgoeddagpartners 2012: Project Damiaan Vandaag en FactorY

Over Damiaan en Expo Hero
Het Project Damiaan Vandaag, de culturele erfgoedwerking van het Leuvense Damiaancentrum, neemt dit jaar voor de eerste keer deel aan Erfgoeddag. Het thema helden is voor hen de uitgelezen kans om de figuur van Pater Damiaan uitvoerig te belichten. Ze doen dit met een tentoonstelling, een multimediapresentatie en twee ‘vergeten’ films.

Zie ook de Leuvense programmabrochure Erfgoeddag, pagina 18-20.

Het Project Damiaan Vandaag, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse en de Vlaamse tak van de religieuze congregatie van de Heilige Harten, wil de figuur van Pater Damiaan promoten bij jong en oud. De historische Pater Damiaan en zijn actuele erfenis staan centraal. Het Project behelst een documentatie- en informatiecentrum dat zich bezighoudt met de verzameling, de bewaring en de ontsluiting van het religieus erfgoed rond Pater Damiaan. Ook het Damiaanarchief wordt in Leuven bewaard. Het werd overigens recent geïnventariseerd. Geïnspireerd door de historische figuur van Pater Damiaan en door de waarden die hij belichaamde, wil het Project vandaag een onthaal- en ontmoetingscentrum en een plaats van geloof en bezinning zijn.
Project Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, +32 16 31 63 68
Info@damiaanvandaag.be, www.damiaanvandaag.be

Ook de Leuvense FactorY, het artistieke atelier gericht op maatschappelijk kwetsbare mensen, doet voor de eerste maal mee. De deelnemers van de FactorY gingen de maanden voorafgaand aan de Erfgoeddag op zoek naar de (anti-)held in zichzelf. Ze lieten zich hierbij inspireren door wereldleiders, Leuvense helden en helden uit hun leefomgeving, maar ook door hun favoriete plekken in de stad. Het resultaat van deze zoektocht wordt getoond op Erfgoeddag in de tentoonstelling Expo Hero in hun atelier in OPEK.

Meer info: zie de Leuvense programmabrochure Erfgoeddag, pagina 22.

De FactorY is een laagdrempelig beeldend en sociaalartistiek atelier en richt zich voornamelijk op maatschappelijk kwetsbare mensen. Via het actief bezig zijn met beeldende kunst en de deelname aan een bestaand cultuuraanbod, krijgen de deelnemers een actievere plaats in het maatschappelijk leven en groeit hun gevoel van zelfwaarde. De FactorY is een plaats om uit de isolatie te geraken, om contacten te leggen, om een positieve identiteit op te bouwen.
De begeleider vertrekt steeds vanuit de belevingswereld van elke deelnemer en focust zich op zijn krachten en mogelijkheden waarbij veiligheid en vrijheid steeds gewaarborgd worden. De klemtoon wordt hoofdzakelijk gelegd op het ontwikkelingsproces van de individuele deelnemers, en dit zowel op artistiek, cultureel als op sociaal vlak.
De FactorY, Vaartkom 4, 3000 Leuven, +32 16 23 84 27, sanne.clerinx@leuven.be

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.