Archief voor 28 april 2012

Afspraak aan het kruispunt voor een hartveilig Leuven

Jullie hebben ze beslist al opgemerkt in het Leuvense: de vrijwilligers van het Rode Kruis die deelnemen aan de stickerverkoop. Voor deze editie van de bekendste stickeractie van Vlaanderen werd voor het thema ‘Afspraak aan het kruispunt’ gekozen. Een kruispunt is een symbolisch moment in je leven, er overkomt je iets. Op zo’n moment sta je er niet alleen voor. Dat de Rode Kruisvrijwilligers klaarstaan wanneer ziekte of een ongeval plots jouw levenspad kruisen wordt duidelijk gemaakt op de sticker.

Rode Kruis Leuven wil van Leuven een hartveilige stad te maken. Met een deel van de opbrengst van de 14-daagse, de steun van de Leuvense studenten van Ekonomika en de Stad Leuven zal dit jaar geïnvesteerd worden in de aankoop van een AED (automatisch externe defibrillator) én opleidingen voor stadspersoneel, bevolking en studenten. Op die manier worden de overlevingskansen van een slachtoffer bij een hartstilstand in Leuven vergroot. Denise Vandevoort, studenten en schepen van sociale zaken verwoordt het als volgt: “De stad Leuven schaart zich volledig achter dit initiatief van Rode Kruis-Leuven en de studenten van Ekonomika om van een Leuven een veiligere plaats te maken. We zullen met de gulle giften vooral focussen op opleiding voor alle potentiële gebruikers van de nieuwe AED-toestellen.”

Het andere deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar de dagelijkse werking van de Leuvense Rode Kruisafdeling, zoals de aankoop van EHBO-materiaal, de opleiding van de vrijwilligers, het onderhoud van de gebouwen en voertuigen,…

De stickerverkoop loopt nog tot en met 10 mei 2012.

Bookmark and Share

Opening Zythos bierfestival

Deze middag om klokslag 12.00u werd het Zythos bierfestival officieel geopend met speeches van Jan Rumes (voorzitter Zythos vzw) en schepen Dirk Vansina. Na de opening kregen de prominenten een kleine rondleiding langs enkele standen in de Brabanthal. Elke brouwer, hoe groot of hoe klein ook heeft een even grote stand. Dit maakt dat ‘s werelds grootste brouwer Inbev bijvoorbeeld vlak naast één van de kleinere brouwerijen staat. Het aanbod van het bierfestival is enorm. Ik kan me niet voorstellen dat er een bierliefhebber in staat is om al de bieren op het festival te proeven.

Organisator Jan Rumes gaf aan zeer tevreden te zijn over de nieuwe locatie van het festival en had niets dan lof voor de samenwerking met de stad. Dat de stad dit festival belangrijk vindt, mag blijken uit de aanwezigheid van de burgemeester en enkele schepenen. De stad zorgde voor het inleggen van een shuttle bus die vertrekt vanaf het station naar de Brabanthal. Op die manier kunnen bierliefhebbers zorgeloos van hun glas bier genieten zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt.

Dat Louis Tobback een bierliefhebber is, merkten we al snel toen we halt hielden bij zijn favoriete bier: een Geuze Girardin. Hij voegde er meteen aan toe dat dit bier ook verkrijgbaar is in het M-café en in de Rozenkrans in Vlierbeek.

Opening Zythos bierfestival - 28 april 2012

Opening Zythos bierfestival - 28 april 2012

Opening Zythos bierfestival - 28 april 2012

Opening Zythos bierfestival - 28 april 2012

Meer foto’s op flickr.

Bierliefhebbers weten waarheen!

Bookmark and Share

Docville opening: The substance

Deze editie van Docville, het documentaire filmfestival, werd geopend met de documentaire The substance, een film die de geschiedenis van de drug LSD vertelt vanaf de ontdekking door de Zwitser Alfred Hofmann, over experimenten door het Amerikaanse leger die de drug als een nieuw wapen zag en de wilde “summer of love” waarin hippies zich massaal te buiten gingen aan de drug, tot het verbod en gebruik voor palliatieve zorgen in de geneeskunde nu.

De film is bijna volledig opgebouwd uit archiefbeelden. Regisseur Martin Witz moet hier uren research in gestopt hebben. Via de montage van flitsende en kleurrijke beelden, probeert de film bij momenten een LSD-ervaring te simuleren. Al denk ik dat de film hierin tekort schiet. Zelf vond ik dat de film een onvolledig beeld schept over LSD-gebruik. Ik had graag meer willen weten over de werking van de drug, de effecten die LSD op het menselijk lichaam heeft, tijdens een trip, maar ook op langere termijn. Doen er zich afkickverschijnselen voor als je stopt met LSD nemen? De wetenschap achter de drug kwam niet of in zeer beperkte mate aan bod in deze film en dat vond ik persoonlijk een gemis. Na de film had ik het gevoel slechts gedeeltelijk geïnformeerd te zijn, en hoewel de regisseur dit achteraf ontkende, vond ik de documentaire niet echt objectief. Vooral ook omdat, behalve Ronald Reagan dan, enkel voorstanders van LSD aan het woord kwamen.

Na de vertoning was er tijd voor een kort interview met regisseur Martin Witz die meer vertelde over hoe de film tot stand kwam. Zijn oorspronkelijke doel was Alfred Hofmann, de ontdekker, voor deze film te interviewen. Eerste wilde deze echter niet meewerken en toen hij uiteindelijk toch toezegde, overleed hij voordat het interview kon plaatsvinden. De interviewfragmenten die je in de film ziet, zijn dus ook archiefbeelden.

Martin Witz kon de hand leggen op enkele unieke beelden. Zo kreeg hij van Jim Ketchum, die de experimenten met LSD voor het Amerikaanse leger uitvoerde, toegang tot zijn persoonlijke archief met videotapes uit die tijd. Ook via Nick Sand, de clandestiene chemicus die LSD fabriceerde, kreeg hij unieke beelden over de werking van zijn lab. Martin Witz vertelde dat Nick Sand er effectief van overtuigd was via LSD een eind te kunnen maken aan de Vietnam oorlog.

Op de vraag of Martin Witz de film zelf neutraal vond, gaf hij toe dat hij een zekere sympathie heeft voor de pro-LSD dokters die getoond worden in de film. Martin Witz pleit voor decriminalisering van de drug LSD, zodat deze onder strikt toezicht van specialisten in medische context gebruikt kan worden. In dat opzicht verschilt zijn standpunt van dat van Timothy Leary die pleit voor weid verspreid en vrij gebruik van LSD. Alfred Hofmann zelf zou alleszins voorstander geweest zijn van een gecontroleerd gebruik van zijn ‘zorgenkind’ in de psychiatrie en hersenonderzoek.

Op de vraag of de regisseur ons aanraadt zelf LSD te proberen, is het antwoord ‘neen’. Martin Witz gaf mee dat hij niemand wil adviseren deze drug te nemen, maar hij pleit wel voor een open geest ten opzichte van de drug.

Bookmark and Share

Organiseer zelf activiteiten tijdens Leuven autovrij

Zondag 26 augustus 2012 is Leuven opnieuw autovrij. Zoals voorgaande jaren, wordt het gebied binnen de ring afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer van 10:00 tot 18:00.

Men wil op deze manier aan iedereen tonen hoe de stad eruit ziet onder autoverkeer. Leuven Autovrij wil de mooie en rustige plekjes van Leuven onder de aandacht brengen en de stad gedurende een dag teruggeven aan zijn inwoners, de fietsers en de voetgangers.

De stad roept verenigingen, buurtcomités en bewonersgroepen op om een activiteit te organiseren tijdens Leuven autovrij. Je kan je activiteit inschrijven tot 15 mei bij de dienst Duurzaam Beleid. Als je activiteit voldoet aan bepaalde voorwerpen, dan kan je een subsidie krijgen.

Meer informatie:

Bookmark and Share

In the picture: Klokkenluider

Klokkenluider St. Pieterskerk Leuven

Foto door Kristel Van Loock

Bookmark and Share