Afspraak aan het kruispunt voor een hartveilig Leuven

Jullie hebben ze beslist al opgemerkt in het Leuvense: de vrijwilligers van het Rode Kruis die deelnemen aan de stickerverkoop. Voor deze editie van de bekendste stickeractie van Vlaanderen werd voor het thema ‘Afspraak aan het kruispunt’ gekozen. Een kruispunt is een symbolisch moment in je leven, er overkomt je iets. Op zo’n moment sta je er niet alleen voor. Dat de Rode Kruisvrijwilligers klaarstaan wanneer ziekte of een ongeval plots jouw levenspad kruisen wordt duidelijk gemaakt op de sticker.

Rode Kruis Leuven wil van Leuven een hartveilige stad te maken. Met een deel van de opbrengst van de 14-daagse, de steun van de Leuvense studenten van Ekonomika en de Stad Leuven zal dit jaar geïnvesteerd worden in de aankoop van een AED (automatisch externe defibrillator) én opleidingen voor stadspersoneel, bevolking en studenten. Op die manier worden de overlevingskansen van een slachtoffer bij een hartstilstand in Leuven vergroot. Denise Vandevoort, studenten en schepen van sociale zaken verwoordt het als volgt: “De stad Leuven schaart zich volledig achter dit initiatief van Rode Kruis-Leuven en de studenten van Ekonomika om van een Leuven een veiligere plaats te maken. We zullen met de gulle giften vooral focussen op opleiding voor alle potentiële gebruikers van de nieuwe AED-toestellen.”

Het andere deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar de dagelijkse werking van de Leuvense Rode Kruisafdeling, zoals de aankoop van EHBO-materiaal, de opleiding van de vrijwilligers, het onderhoud van de gebouwen en voertuigen,…

De stickerverkoop loopt nog tot en met 10 mei 2012.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.