Zone 30 in Kessel-Lo

Vanaf 30 april 2012 werden heel wat woonstraten tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg in Kessel-Lo zone 30.

De stad wil op deze manier de verkeersleefbaarheid in de woonwijken vergroten, een bekommernis waar de stad al jaren aan werkt. De afgelopen jaren zijn al heel wat straten heringericht om de snelheid af te remmen en sluipverkeer te voorkomen. Ook bij grote stadsvernieuwingsprojecten in de buurt, zoals Centrale Werkplaatsen, Kop van Kessel-Lo of Park Belle Vue, is de verkeersleefbaarheid van de omliggende straten een belangrijk aandachtspunt.

De invoering van een zone 30 in de woonstraten in Kessel-Lo is dus een logische stap die de bewoners ten goede komt.

De Heidebergstraat, de Koetsweg en een gedeelte van de Platte Lostraat behoren niet tot de zone 30. Omdat dit belangrijke invalswegen zijn voor de wijk wordt hier de 50 km/uur behouden.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.