Manifest Levend Leuven

Onder het motto “Een Levend Leuven voor Iedereen” hebben een aantal pluralistisch ongebonden cultuurhistorische verenigingen in Leuven (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurpunt Leuven, Leuvens Historisch Genootschap) de handen in elkaar geslagen met een vijftal actieve buurtcomités. Levend Leuven stelde een manifest op waarmee Leuvense verenigingen en buurtcomités zich richten tot de mandatarissen die van 2012 tot 2018 voor het goede bestuur van Leuven moeten zorgen.

Het manifest bepleit een harmonische stadsontwikkeling die steunt op pijlers ‘Inspraak’, ‘natuur’, ‘erfgoed’, en ‘duurzaamheid’. Levend Leuven ijvert voor een stad op maat van mensen, met groenruimten die de woonkwaliteit in de stad verbeteren.

Alle informatie op de Levend Leuven website.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.