Vernieuwd Sint-Lambertusplein officieel ingehuldigd

Op 12 mei huldigden het stadsbestuur en de buurtbewoners het vernieuwde Sint-Lambertusplein feestelijk in. Hoe het nieuwe plein eruitziet, dat bepaalden de buurtkinderen.

In 2008 stelde de werkgroep speelterreinen van de stad Leuven voor om het Sint-Lambertusplein in deelgemeente Heverlee te vernieuwen. Het nieuwe plein moest een echte buurtfunctie krijgen en ruimte bieden voor iedereen: jong, oud, kinderen, senioren, studenten, gezinnen …

Inspraaktraject
Kind & Samenleving, de jeugddienst, de dienst gebiedsgerichte werking en de groendienst gingen met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant op zoek naar de noden en wensen van de buurtbewoners. Dat deden ze met terreininterviews en participatiesessies met een zeventigtal leerlingen van scholen De Klare Bron en Sint-Lambertus.

Er was ook een nauwe samenwerking met de leden van het buurtcomité, de parochieploeg en de ouderraad.

Uit het inspraaktraject kwam naar voor dat de kinderen kozen voor een avontuurlijke speelzone met speeltoestellen, zoals loopbruggen, klimrekken, heuveltjes, speelgroen, speelparcours en klimbomen. Verder moesten er zeker zit- en hangplekken komen, een doorgangsweg voor fietsen, ruimte om de skaten of te fietsen en plaats om te picknicken.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden verkoos het participatietraject Sint-Lambertus tot ‘good practice’, onder meer omwille van de intergenerationele bril, de dienstoverschrijdende aanpak en het uiteindelijke resultaat.

Officiële inhuldiging
In de zomer van 2011 verklaarde het stadsbestuur het Sint-Lambertusplein al speelklaar en was er een niet-officiële opening. Op zaterdag 12 mei 2012 werd het plein officieel ingehuldigd. Alle kinderen kregen een picknickset cadeau en een tentoonstelling bracht het voorafgaande participatietraject in beeld. De feestelijkheden vielen samen met het buurtfeest van Sint-Lambertus.

Foto’s door Roselien Cornelissen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.