Open wervendag: station Leuven

Tijdens Open wervendag bezochten we het stationsgebouw van Leuven. Het station dateert van 1879 en heeft er een bewogen geschiedenis op zitten. Ten tijde van de opening moest het stationsgebouw de nationale trots en bloeiende economie uitstralen. De zijvleugels van het gebouw waren twee wachtzalen. Treinreizigers eerste klasse konden een prachtig versierd plafond met wapenschilden van de Provincies bewonderen. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw zwaar beschadigd. Al het glas van de oorspronkelijke perrronsoverkapping sneuvelde en in 1952 werd deze definitief afgebroken. In 1953 werd een vals plafond aangebracht in de centrale hal dat de bas-reliëfs aan het oog onttrok en de oorsponkelijke ruimtelijke architectuur van architect Henri Fouquet teniet deed.

Ondertussen kregen de perrons opnieuw een overkapping en wordt er naarstig gewerkt om het stationsgebouw zijn oude luister terug te geven. Op enkele binnenmuren na, is het interieur van het gebouw volledig ontruimd. Restaurateurs zijn druk in de weer met het in eer herstellen van de als monument beschermde plafonds. Het pleisterwerkplafond met de wapenschilden werd in de voorbije eeuw herhaaldelijk overschilderd. 2200 werkuren kostte het om de oude verflagen te verwijderen. Scheuren en barsten werden hersteld en het plafond krijgt binnenkort zijn oorspronkelijke kleur en uitstraling terug.

In de centrale hal worden de levensgrote bas-reliëfs en het stucwerk gerestaureerd. De binnengevels krijgen hun oorspronkelijke uitzicht door het aanbrengen van imitatie marmeren platen. Na afloop van de restauratie zal het vals plafond verdwenen zijn en de centrale hal opnieuw een monumentale uitstraling krijgen. De loketten komen terug op hun oorspronkelijk plaats in de centrale hal en er wordt bijkomende kantoorruimte in het gebouw gecreëerd voor meer dan 200 personeelsleden van de NMBS.

De NMBS-Holding investeert ruim 9 miljoen euro in deze renovatie die begin 2014 zal afgerond zijn.

Openwervendag 2012 - Station Leuven

Openwervendag 2012 - Station Leuven

Openwervendag 2012 - Station Leuven

Openwervendag 2012 - Station Leuven

Openwervendag 2012 - Station Leuven

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.